Σάββατο , 27 Μάιος 2017 2:31 πμ
Home / Ροή Νέων / Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού για το Χ.Υ.Τ.Υ. στο Πολυδένδρι

Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού για το Χ.Υ.Τ.Υ. στο Πολυδένδρι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(αρθρ. 67 παρ.5 του Ν.3852/2010)

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια κατεπείγουσα έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου της Δημοτικής  Κοινότητας Μαρκοπούλου Ωρωπού, την 7η Mαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 για ενημέρωση-έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τον σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής για πιθανή εγκατάσταση Χ.Υ.Τ.Υ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων) στον Δήμο Ωρωπού.

Η Συνεδρίαση με το ανωτέρω θέμα κρίνεται ως κατεπείγουσα, διότι από την με αριθμό 414/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί “Έγκριση 2ης Αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.∆.Α.) Αττικής» θίγονται άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου Ωρωπού.

 

                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                                             ΣΤΕΡΓΙΟΣ   ΠΑΝ.  ΓΚΙΚΑΚΗΣ             

 

Σχετικά Σοφία Μπασκάκη

Check Also

Πρόσκληση προς τους συναδέλφους συμβασιούχους

Το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και οι Επιτροπές αγώνα των συμβασιούχων του Ωρωπού, του Αμαρουσίου και …