Τετάρτη , 21 Μάρτιος 2018 10:50 μμ
Home / Ροή Νέων / Κ. Μπακογιάννης: Πρόταση για Ολοκληρωµένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) στον Ασωπό

Κ. Μπακογιάννης: Πρόταση για Ολοκληρωµένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) στον Ασωπό

16.2.2016

Πρόταση για Ολοκληρωµένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) στον Ασωπό κατέθεσε στον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος ο Μπακογιάννης.

Ένα ακόµη αποφασιστικό βήµα για την επίλυση του περιβαλλοντικού προβλήµατος στον Ασωπό πραγµατοποίησε σήµερα η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας µε πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη.

Μέσα σε λιγότερο από πέντε µήνες, το σχέδιο του Περιφερειάρχη έχει πάρει σάρκα και οστά αφου:

– Τον Οκτώβριο, παρουσίαστηκε το ολοκληρωµένο σχέδιο της Περιφέρειας σε δύο δηµόσιες διαβουλεύσεις µε φορείς και κατοίκους της περιοχής των Οινοφύτων.
– Τον ∆εκέµβριο, µε την ενσωµάτωση των πρότασεων, ως προϊοντα των διαβουλεύσεων, το σχέδιο εισήχθηκε και ψηφίστηκε στο Περιφερειακό Συµβούλιο µε ευρύτατη πλειοψηφία και εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη να προχωρήσει στην εφαρµογή του δύσκολου, φιλόδοξου αλλά και απολύτως αναγκαίου έργου εθνικής σηµασίας.
– Τον Ιανουάριο, εξασφαλίστηκαν πόροι 1,2 εκ ευρώ τόσο για α) την µέλέτη οριοθέτησης του ποταµού Ασωπού όσο και για β) τη διερεύνηση της ρύπανσης και την αποκατάστασή της, µε την ένταξη των δυο µελετών στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
– Τον Φεβρουάριο, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και υπογράφονται εντός των προσεχών ηµερών, οι δύο προγραµµατικές συµβάσεις που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία α) του Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος και β) του Παρατηρητηρίου Υγείας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Σε συνέχεια αυτών, ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης, απέστειλε σήµερα στον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος επίσηµη πρόταση για την χρηµατοδότηση του Επιχειρηµατικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων µε την αξιοποίηση του εργαλείου ΟΧΕ, στο πλαίσιο του προτύπου χωρικής ανάπτυξης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλαδος 2014-2020.

Ειδικότερα, οι Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν σύγχρονο ευρωπαϊκό εργαλείο της νέας προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 µε στόχο την ολοκληρωµένη χωρική ανάπτυξη και την εφαρµογή ενιαίων αναπτυξιακών στρατηγικών. Οι περιοχές αυτές, είτε παρουσιάζουν συγκεκριµένα προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν µε συνολικό τρόπο (πχ. περιβαλλοντικά), είτε διακρίνονται από σηµαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες (π.χ. ενίσχυση επιχειρηµατικότητας) οι οποίες µπορούν να αξιοποιηθούν και να µεγιστοποιηθούν µε βάση ένα ολοκληρωµένο αναπτυξιακό σχέδιο. Η υλοποίηση του σχεδίου µπορεί να χρηµατοδοτείται από διαφορετικές πηγές (ταµεία ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και Ταµείο Συνοχής), µέσω
συνδυασµένων επενδύσεων, επιτυγχάνοντας έτσι την επίτευξη πολλαπλών αλληλοσυµπληρούµενων στόχων.

Η στρατηγική της ΟΧΕ για τον Ασωπό, αξιοποιεί µίγµα δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος, πρόληψης κινδύνων, φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, δηµιουργίας – οργάνωσης επιχειρηµατικών υποδοµών και ενίσχυσης της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής των αστικών κέντρων. Αξιοποιεί επίσης δράσεις έξυπνης εξειδίκευσης ενδεικτικά σε ζητήµατα βιοµηχανικής συµβίωσης, περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης, ενεργειακής αποδοτικότητας, κ.α. Η µακροπρόθεσµη και µόνιµη αντιµετώπιση των προβληµάτων θα δροµολογηθεί µέσω δηµιουργίας «Επιχειρηµατικού Πάρκου» (Ν. 3982/2011).

Τα οικονοµικά µεγέθη είναι πολύ µεγάλα και η πρόταση για ΟΧΕ δύναται να αποτελέσει το κατάλληλο εργαλείο για την υλοποίηση του σχεδίου για τον Ασωπού εξασφαλίζοντας τον συνδυασµό πόρων και δυναµεων. Το χρηµατοδοτικό σχήµα κάλυψης του συνόλου των οικονοµικών αναγκών της επένδυσης θα είναι πολυτοµεακό, πολυταµειακό και θα στοχεύει στη µόχλευση δηµόσιων αλλά και ιδιωτικών πόρων.

Ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης, δήλωσε: «Όταν µιλάµε για έργα τέτοιας σηµασίας, περιµένουµε την έµπρακτη συµπαράσταση του κεντρικού κράτους. Είναι έργα που µελετά, σχεδιάζει και προχωρά η Περιφέρειά µας και πρέπει να βρίσκουν στήριξη και ανταπόκριση, γιατί αφορούν στην περιβαλλοντική υγεία όλης της χώρας. Προσπαθούµε όχι µόνο να βάλουµε τάξη στο χάος που επικρατεί αλλά και να δηµιουργήσουµε συνθήκες ανάπτυξης για όλη τη Στερεά Ελλάδα. Όσο περισσότεροι σταθούν στο πλευρό µας, τόσο ταχύτερο θα είναι το αποτέλεσμα».

Δελτίο Τύπου

Λαμία, 12 Φεβρουαρίου 2016

Σχετικά Σοφία Μπασκάκη

Check Also

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας Φανή Παπαθωμά και οι συναρμόδιες υπηρεσίες για εντατικούς ελέγχους στην αγορά λόγω Πάσχα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εντατικούς ελέγχους σε όλα τα σημεία παραγωγής , διακίνησης και εμπορίας τροφίμων αλλά …