Άμεσα να υποβληθούν οι αιτήσεις για την απλή χρήση του αιγιαλού στο Δήμο Ωρωπού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών-Οικονομικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τον καθορισμό όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ όλοι οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος να υποβάλλουν ΑΜΕΣΑ στον Δήμο Ωρωπού αιτήσεις για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού.

Από το Γραφείο Δημάρχου
του Δήμου Ωρωπού