Έγκριση Συμπληρωματικής Μελέτης Αποχέτευσης Αφιδνών

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε τους δημότες μας, πως τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου, εγκρίθηκε από το  Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής η συμπληρωματική σύμβαση της μελέτης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ- ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ- ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ», που αφορά στην εκπόνηση μελέτης και για την ενότητα των ΑΦΙΔΝΩΝ.

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο οραματίστηκαν οι προηγούμενες Κοινοτικές Αρχές το 2009 και για την υλοποίησή του κατατέθηκαν οι σχετικές προτάσεις. Το Σεπτέμβριο του 2012 πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός και εν συνεχεία ανατέθηκε η μελέτη και υπογράφηκε συμφωνητικό σύμβασης με τα μελετητικά γραφεία πού προέκυψαν στις 24/9/2012. Το όλο έργο (μελέτη και κατόπιν κατασκευή), έχει ενταχθεί  στο πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ, με τίτλο: «περιβάλλον-αειφόρος ανάπτυξη» .

Αντικείμενο της μελέτης είναι τα έργα αποχέτευσης του Καπανδριτίου, με γνώμονα την προστασία της υγείας των πολιτών και ιδιαίτερα την προστασία της λίμνης του Μαραθώνα. Καθώς, επίσης και  η κάλυψη των αναγκών αποχέτευσης ακαθάρτων της οικιστικής ενότητας Πολυδενδρίου και Μικροχωρίου,  που απορρέουν μέσα στη λεκάνη της λίμνης  του Μαραθώνα.

Μελέτη εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων.

Μελέτη έργων μεταφοράς ακαθάρτων μέχρι το σημείο σύνδεσης µε τον αποδέκτη (δίκτυα ΕΥΔΑΠ).

Η μελέτη αποχέτευσης του Καπανδριτίου-Πολυδενδρίου- Μικροχωρίου είναι στο τελικό στάδιο έγκρισης. Εδώ και δύο μήνες,, περίπου, βρίσκεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, οπότε ξεκινά αμέσως η δημοπράτηση για την κατασκευή του έργου, αφού  το έργο είναι, ήδη, ενταγμένο.

Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχες περιβαλλοντικές, τοπογραφικές, γεωτεχνικές και στατικές μελέτες.

Η αναγκαιότητα εκπόνησης συμπληρωτικών μελετών και εργασιών, προκύπτει για τους εξής λόγους:

Τα υπό μελέτη έργα σχεδιάζονται µε προοπτική να παραλάβουν και τα λύματα από τον οικισμό των ΑΦΙΔΝΩΝ. Η μελέτη του δικτύου αυτού του οικισμού δεν είχε συμπεριληφθεί στην αρχική προκήρυξη της μελέτης. Επί της ουσίας όμως αποτελεί ένα ενιαίο έργο, αφού έτσι ξεκίνησε το 2009.  Οι τεχνικές επιλογές του έργου επηρεάζουν καθοριστικά, ιδιαίτερα στα θέματα παροχών και θέσης σύνδεσης µε τον αγωγό μεταφοράς λυμάτων του Καπανδριτίου. Έτσι λοιπόν είναι αυταπόδεικτο ότι τα έργα αποχέτευσης των Αφιδνών υπάγονται στην ίδια λεκάνη απορροής, µε το έργο του Καπανδριτίου.

Ενδεχόμενη ανάθεση ξεχωριστής μελέτης αποχέτευσης για τις Αφίδνες θα επιβάρυνε χρονικά το έργο, αφού θα έπρεπε η μελέτη αυτή να συμβαδίσει µε τη μελέτη του Καπανδριτίου, προκειμένου να την τροφοδοτήσει µε τα σωστά τεχνικά στοιχεία. Ο δε εκτιμώμενος χρόνος από την προκήρυξη μέχρι την ανάθεση τέτοιου είδους μελέτης, είναι τουλάχιστον 1,5-2 έτη, λόγω των διαδικασιών που απαιτεί η ισχύουσα νομοθεσία.

Η  συμπληρωτική σύβαση αφορά στην εκτέλεση της μελέτης των έργων αποχέτευσης Αφιδνών (υδραυλική μελέτη,) καθώς και των αντίστοιχων υποστηρικτικών μελετών (τοπογραφική, γεωτεχνική, περιβαλλοντική, Η/Μ και στατική). Αφορά επίσης μέχρι και στη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης των έργων αυτών.

Το ποσό της συμπληρωτικής σύβασης για τις εργασίες αυτές ανέρχεται συνολικά σε 129.584,77 Ευρώ άνευ ΦΠΑ (160.685,11 Ευρώ µε ΦΠΑ), η οποί καλύφθηκε από ιδίους πόρους.

Αντιληφθήκαμε άμεσα, την παράληψη της μελέτης και τον άστοχο λόγο που αποκλείονταν η Δημοτική Ενότητα των  ΑΦΙΔΝΩΝ, από την υλοποίηση ενός τέτοιου μεγάλου έργου υποδομής, όπως αυτό του αποχετευτικού. Με ταχύτατες, συντονισμένες και έγκυρες ενέργειες, καταφέραμε να εντάξουμε και αυτήν την περιοχή, στην συνολική  κατασκευή αυτού του τόσο σημαντικού έργου ποιότητας ζωής, που θα υλοποιηθεί στον Δήμο μας.

Ως εκ τούτου, με την πρώτη ευκαιρία χρηματοδότησης, ο Δήμος μας θα βρίσκεται σε θέση να αποδεχθεί το χρηματικό ποσό υλοποίησης και αυτής της μελέτης, προκειμένου να κατασκευαστεί το αποχετευτικό και στην ενότητα ΑΦΙΔΝΩΝ, από την πιθανή έκπτωση της δημοπρασίας της κατασκευής του έργου του αποχετευτικού του Καπανδριτίου που θα προηγηθεί και με αυτό τον τρόπο θα ήμαστε καθόλα έτοιμοι για αυτήν την διαδικασία.

Σύντομα οι δημότες μας, θα χαίρουν παροχές και υπηρεσίες σύγχρονων πόλεων, οι οποίες θα αναβαθμίσουν τις Δημοτικές Ενότητες  του Δήμου Ωρωπού, με κύριο γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη και την αυτάρκεια των πολιτών  τους.

Από το Γραφείο Τύπου

του Δήμου Ωρωπού