Ένταξη στο «Αντώνης Τρίτσης» το έργο «Μελέτες έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμών Δ.Ε. Δερβενοχωρίων»

Ένα ακόμη έργο υποδομής στη Δ.Ε. Δερβενοχωρίων εντάχθηκε  στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Μελέτες έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμών Δ.Ε. Δερβενοχωρίων»

Με την υπ’ αριθμ. 20602/2020/09-07-2021 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:6Κ1Μ46ΜΤΛ6-ΓΗΦ), εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» η Πράξη «Ένταξη του έργου με τίτλο Μελέτες έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμών Δ.Ε. Δερβενοχωρίων».

Αντικείμενο της μελέτης, προϋπολογισμού 620.000,00 €, αποτελούν τα έργα συλλογής και μεταφοράς των αστικών λυμάτων των οικισμών “Πύλη”, “Σκούρτα”, “Πάνακτον”, “Πράσινον” και “Στεφάνη” της Δ.Ε. Δερβενοχωρίων καθώς και η κατασκευή Ε.Ε.Λ. για την επεξεργασία λυμάτων των οικισμών αυτών, συμπεριλαμβανομένου και του οικισμού “Δάφνη” (μέσω μεταφοράς βοθρολυμάτων).

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Τανάγρας.

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται  από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Δήμαρχος Τανάγρας, Βασίλης Περγάλιας δηλώνει ότι:

“Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» η Πράξη «Ένταξη του έργου με τίτλο Μελέτες έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμών Δ.Ε. Δερβενοχωρίων», οι μελέτες του οποίου αφορούν σε έργα βασικών υποδομών στον κρίσιμο τομέα της της διαχείρισης των αστικών λυμάτων οικισμών της Δ.Ε. Δερβενοχωρίων και στοχεύουν στην επίλυση χρόνιων προβλημάτων στον τομέα αυτόν, στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.”