Έργα ύδρευσης 3.343 εκατ. ευρώ στις ΔΕ Σχηματαρίου και Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες του Δημάρχου Τανάγρας κ. Βασίλη Περγάλια  εντάχθηκε με  το ποσό των 3. 343.424 εκατ. ευρώ, το έργο της αναβάθμισης των υποδομών ύδρευσης σε τμήματα των ΔΕ Σχηματαρίου και Οινοφύτων, στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» του υπουργείου Εσωτερικών.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό, όσο και αναγκαίο έργο, για  τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης στο Δήλεσι αλλά  και στις περιοχές Αγίου Θωμά και Κλειδιού.

Συγκεκριμένα το έργο με τίτλο « Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης σε τμήματα των ΔΕ Σχηματαρίου και Οινοφύτων εντάχθηκε στον Άξονα προτεραιότητα «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται  μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του  Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους  του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το έργο αφορά σε τρία υπό έργα:

1.Νέος Αγωγός ύδρευσης Σχηματαρίου /Δηλεσίου

  1. Αρχαιολογικές εργασίες για το έργο «Νέος Αγωγός ύδρευσης Σχηματαρίου /Δηλεσίου».
  2. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εντοπισμού διαρροών , ελέγχου, ποιότητας και μείωσης του μη τιμολογούμενου νερού σε τμήμα του δικτύου ύδρευσης Δηλεσίου και στους οικισμούς Αγίου Θωμά και Κλειδιού του Δήμου Τανάγρας.