Αίτημα για άμεση σύγκληση του ΔΣ ενάντια στις απολύσεις των συμβασιούχων

Προς: τον Πρόεδρο του ΔΣ κ. Γκικάκη Στέργιο, τον Δήμαρχο Ωρωπού

κο Ρούσση Θωμά

Κοινοποίηση: Την γ.γ. του δήμου Ωρωπού κα Δέδε Μαρία

Αρ. Πρωτοκόλου: 33814/6.7.2017

Θέμα: Αίτημα για άμεση σύγκληση του ΔΣ ενάντια στις απολύσεις των συμβασιούχων

Κύριε Πρόεδρε,

Κε Δήμαρχε,

Ζητάμε την άμεση σύγκληση δημοτικού συμβουλίου με θέμα:

«Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών Αριθ. Πρωτ : οικ.22159/30.6.2017: Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (Α’ 94) – Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα – Παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις αυτές».

Η σύγκληση του ΔΣ κρίνεται ύψιστης σημασίας καθώς με την συγκεκριμένη εγκύκλιο, μεταξύ άλλων αρνητικών, οι συμβασιούχοι ή απολύονται οριστικά (όπως συμβαίνει σε πολλούς δήμους) ή μετά την απόλυση τους επαναπροσλαμβάνονται με οχτάμηνη σύμβαση, απεμπολώντας το δικαίωμα τους στην μόνιμη και σταθερή δουλειά.

Ο δημοτικός σύμβουλος

Μιχάλης Χασιώτης