Αδειάζει Αμβρόσιο η Ιερά Σύνοδος-Η ανακοίνωση για την ποινή του αφορισμού

Ανακοίνωση για την ποινή του αφορισμού του πρωθυπουργού, της υπουργού Παιδείας και του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας από τον Αμβρόσιο εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος.

«Μόνο η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας (Ι.Σ.Ι.) της Εκκλησίας της Ελλάδος, δηλαδή η Ολομέλεια των Μητροπολιτών Της, έχει την αρμοδιότητα επιβολής του αφορισμού σε βάρος μέλους της ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος», ξεκαθαρίζει το γραφείο Τύπου της Ιεράς Συνόδου «αδειάζοντας» τον Μητροπολίτη πρ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος.

«Κατά το άρθρο 4 περίπτωση θ’ του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (νόμος 590/1977, ΦΕΚ Α’ 146/31.5.1977) : «Η Ι.Σ.Ι. της Εκκλησίας της Ελλάδος αποφαίνεται επί παντός ζητήματος αφορώντος εις την Εκκλησίαν. Ειδικώτερον αύτη: … θ) Αποφασίζει διά την επιβολήν ποινής αφορισμού κατά τα υπό των Ιερών Κανόνων οριζόμενα. Κάθε απόφαση καταγνώσεως του αφορισμού εναντίον μέλους της ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία δεν εκδόθηκε από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας Της, είναι ανυπόστατη και ανίσχυρη», καταλήγει.