Αιτήσεις για απευθείας παραχώρηση χρήσης Αιγιαλού του Δήμου Ωρωπού

10.5.2016

Ο Δήμος Ωρωπού καλεί με ανακοίνωση τού, τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίοι επιθυμούν να τύχουν απευθείας παραχώρησης της χρήσης του Αιγιαλού μπροστά από τα καταστήματα τους, να υποβάλλουν ΑΜΕΣΑ τις σχετικές αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:

(Πατήστε πάνω στον τίτλο που ακολουθεί, για να δείτε την ανακοίνωση)

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ