Αλλάζουν όλα στο νέο νόμο για τις λαϊκές αγορές

Τις αλλαγές που περιλαμβάνονται στο Πολυνομοσχέδιο για το υπαίθριο εμπόριο, παρουσίασε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Καταναλωτή Αντώνης Παπαδεράκη.

Ο κ. Παπαδεράκης έκανε λόγο για εκσυχρονισμό και απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και ανανέωσης των αδειών και άλλες «σημαντικές αλλαγές» που έχουν στόχο, όπως είπε, «να ενισχύσουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών σε ό,τι αφορά την ποιότητα των διακινούμενων προϊόντων και την νόμιμη διακίνηση των προϊόντων που θα οδηγήσει σε φορολογική τακτοποίηση του υπαίθριου εμπορίου».

«Έτσι θα δημιουργηθεί για πρώτη φορά ένα συνολικό και εναρμονισμένο πλαίσιο όλων των δραστηριότητων του υπαίθριου εμπορίου ώστε να ενταχθεί ο κλάδος στην νόμιμη παραγωγική δραστηριότητα και να λειτουργήσει εναρμονισμένα με το στεγασμένο εμπόριο» τόνισε ο κ. Παπαδεράκης.

Όπως είπε, με τον νέο νόμο στόχος είναι να δοθούν νόμιμες άδειες σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Οι μεν παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, θα μπορούν να ζητήσουν άδεια χωρίς εμπόδια ενώ όσοι δεν είναι παραγωγοί θα παίρνουν άδειες με κοινωνικά κριτήρια απόλυτα μοριοδοτούμενα.

Παράλληλα, θα προχωρήσει η ηλεκτρονική καταγραφή για να έχουν εικόνα οι Δήμοι των θέσεων του υπαίθριου εμπορίου κάτι που θα οδηγήσει σε διευκόλυνση και απλοποίηση στις διαδικασίες αδειοδότησης και ανανέωσης των αδειών.

Το νομοσχέδιο «Άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες ημέρες και περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για την αναβάθμιση του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παρεμπορίου στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλους τους συναρμόδιους για ελέγχους φορείς.