Αλλάζουν όψη δεκατρείς παιδικές χαρές του Δήμου Ωρωπού

Αλλάζουν όψη δεκατρείς παιδικές χαρές του Δήμου Ωρωπού, οι οποίες θα κατασκευαστούν ή θα ανακατασκευαστούν σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, της 17ης Μαίου, τους επόμενες μήνες το οποίο ενέκρινε πίστωση ύψους 618.680,64 ευρώ.

Οι παιδικές χαρές οι οποίες  είχαν κριθεί ακατάλληλες, θα πληρούν, πλέον, όλες τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας, λειτουργίας και αναψυχής των παιδιών.

Οι παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών περιλαμβάνουν κάθε εργασία επισκευής, γενικότερης συντήρησης, απεγκατάστασης, μεταφοράς υφιστάμενων και τοποθέτηση νέων οργάνων, καθώς και διαμόρφωσης χώρων, μαζί με την αξία των αναγκαίων ανταλλακτικών και μικροϋλικών και κάθε άλλης εργασίας μαζί με την προμήθεια των αναγκαίων υλικών.

Συγκεκριμένα επιλέχθηκαν οι κάτωθι υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου:

 1. Οδός Ευκαλύπτων Βαρυκού Δήμου Ωρωπού
 2. Πλατεία Καλάμου
 3. Κεντρική Πλατεία Μαρκόπουλου
 4. Πλησίον Δημοτικού Σχολείου Μηλεσίου
 5. Πλησίον 2ου Νηπιαγωγείου Αυλώνα
 6. Οδός Ομήρου Σκάλας Ωρωπού
 7. Πλατεία Αλώνια Δήμου Ωρωπού
 8. Πλατεία Δαβάκη Νέων Παλατίων Σκάλας Ωρωπού
 9. Πλατεία Ζυγομαλά Αυλώνα Ωρωπού
 10. Όπισθεν κοινότητας Πολυδενδρίου Δήμου Ωρωπού
 11. Πλατεία Μαλακάσας
 12. Κεντρική Πλατεία Συκαμίνου
 13. Πλησίον εκκλησίας Αγίων Αναργύρων Χαλκουτσίου