Αναβάθμιση Αντλιοστασίων στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Γνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος υδροδότησης της περιοχής της Ιπποκρατείου Πολιτείας, ο Δήμαρχος Ωρωπού έθεσε ως βασική προτεραιότητα την σταδιακή αναβάθμιση των τεσσάρων αντλιοστασίων (με πέντε δεξαμενές Α,Β,Γ,Δ,Ε), τα οποία τροφοδοτούνται με νερό από το σύστημα της ΕΥΔΑΠ και το διακινούν μεταξύ τους από το ένα στο άλλο αντλιοστάσιο.

Έτσι, τον Αύγουστο 2016 αντικαταστάθηκε το απαρχαιωμένο μονό αντλητικό συγκρότημα στην δεξαμενή Γ, το οποίο λειτουργούσε από το 1998, με νέο δίδυμο αντλητικό συγκρότημα τελευταίας τεχνολογίας, ανοξείδωτο, με πιστοποιημένη καταλληλότητα για πόσιμο νερό, υψηλής ενεργειακής απόδοσης άνω του 75%, με κινητήρες ενεργειακής απόδοσης ΙΕ3, με πίνακα που διαθέτει ρυθμιστές στροφών και δυνατότητα ελέγχου της στάθμης του νερού με ιδιαίτερη ακρίβεια.

Τον Νοέμβριο 2016, κατόπιν βλάβης του αντλητικού συγκροτήματος που λειτουργούσε από το 2004 στο αντλιοστάσιο Α, πραγματοποιήθηκε αντικατάστασή του με νέο υπερσύγχρονο δίδυμο αντλητικό συγκρότημα με μέγιστη πλέον απόδοση 75,1% (αντί 47% με τις προγενέστερες αντλίες), ανοξείδωτο, με πιστοποιημένη καταλληλότητα για πόσιμο νερό, με κινητήρες ενεργειακής απόδοσης ΙΕ3, με πίνακα που διαθέτει ρυθμιστές στροφών και δυνατότητα ελέγχου της στάθμης του νερού με ιδιαίτερη ακρίβεια. Μετά την αναβάθμιση αυτή, η συνολική ισχύς μειώθηκε από 225hp σε 100hp, ενώ παράλληλα αυξήθηκε η συνολική ποσότητα του νερού που μεταφέρεται κατά 15 κυβικά (από 105m3/h που μεταφερόταν με το παλιό αντλητικό σε 120m3/h με το νέο).

Από τον Μάιο 2017 εκσυγχρονίστηκε και το αντλητικό συγκρότημα στο αντλιοστάσιο Β. Μετά από βλάβη που υπέστη, αναβαθμίστηκε με την τοποθέτηση νέου δίδυμου αντλητικού συγκροτήματος, ανοξείδωτου, με μέγιστη πλέον απόδοση 75,9% (αντί 45% με τις προγενέστερες αντλίες), με πιστοποιημένη καταλληλότητα για πόσιμο νερό, με κινητήρες ενεργειακής απόδοσης ΙΕ3, με πίνακα που διαθέτει ρυθμιστές στροφών και δυνατότητα ελέγχου της στάθμης του νερού με ιδιαίτερη ακρίβεια. Μετά την αναβάθμιση αυτή, η συνολική ισχύς μειώθηκε από 215hp σε 100hp, ενώ παράλληλα αυξήθηκε η συνολική ποσότητα του νερού που μεταφέρεται κατά 15 κυβικά (από 105m3/h που μεταφερόταν με το παλιό αντλητικό σε 120m3/h με το νέο).

Ταυτόχρονα με την αναβάθμιση των ανωτέρω αντλιοστασίων, εγκαταστάθηκε σύστημα διασύνδεσης μεταξύ τους καθώς και σύστημα τηλεειδοποίησης προς το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό του Δήμου μας.Έτσι, η παρακολούθηση της λειτουργίας τους επιτυγχάνεται 24 ώρες την ημέρα και απομακρυσμένα.

Τέλος, ο Δήμαρχος πιστός στις δεσμεύσεις του έχει ήδη προγραμματίσει την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού του συστήματος υδροδότησης με την αντικατάσταση του αντλητικού συγκροτήματος στο αντλιοστάσιο Δ, με νέο εφάμιλλης τεχνολογίας με αυτά που τοποθετήθηκαν στα άλλα αντλιοστάσια, εντός του επόμενου διαστήματος. Στόχος και σε αυτό το έργο είναι τα μηχανήματα που θα επιλεγούν να επιτύχουν αύξηση της συνολικής ποσότητας του νερού που μεταφέρεται κατά 20%.

Από το γραφείο Τύπου

του Δήμου Ωρωπού