Αναβάθμιση των παραλιών στο Δήλεσι

Άλλαξαν ριζικά οι παραλίες στο Δήμο μας. Εκτός από τις αναβαθμίσεις στις παραλίες του «Κοκκινόβραχου» και της «Πλάκας Δήλεσι» (κυρίως στα συστήματα σκίασης), προστέθηκε μια νέα αναμορφωμένη παραλία στην περιοχή του Ναυτικού ομίλου. Οι χωματουργικές εργασίες έχουν τελειώσει και έχουν τοποθετηθεί και οι ομπρέλες. Ο Δήμαρχος προσωπικά παρακολουθεί συστηματικά την πρόοδο όλων των έργων και σύσσωμη η δημοτική αρχή και οι μηχανισμοί του Δήμου φροντίζουν για την έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, έτσι ώστε η χρήση των παραλιών από τους λουόμενους να είναι η καλύτερη δυνατή.

Ο Δήμαρχος Τανάγρας

Βασίλης Περγάλιας