Αναβαθμίζονται οι ενδοδημοτικές συγκοινωνίες του Δήμου Ωρωπού

Αλλάζουν όψη οι ενδοδημοτικές συγκοινωνίες του Δήμου Ωρωπού. Αναβαθμίζονται μετά τη νέα συμφωνία του Δήμου με την ΚΤΕΛ Αττικής Α.Ε.  με στόχο να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες του μεγαλύτερου Δήμου σε έκταση της Αττικής.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να υπάρξει ενδοδημοτική επικοινωνία με τις απομακρυσμένες χιλιομετρικά περιοχές του Δήμου, όπως είναι ο Αυλώνας και το Καπανδρίτι με τη Σκάλα Ωρωπού, αλλά και σύνδεση με τους σταθμούς του ΟΣΕ που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου.

Ο Δήμος Ωρωπού προχωράει στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την εταιρία ΚΤΕΛ Νομού Αττικής Α.Ε. για την εκτέλεση ενδοδημοτικών συγκοινωνιακών υπηρεσιών, κυρίως,  με τη μορφή νέων διαδρομών που να εξυπηρετούν τις υπάρχουσες ανάγκες των δημοτών και την ταυτόχρονη παραχώρηση της χρήσης λεωφορείων ιδιοκτησίας του Δήμου, στο ΚΤΕΛ.

Το συνολικό τίμημα της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 79.200 ευρώ με το ΦΠΑ και η διάρκεια της συμφωνίας είναι για 2 χρόνια. Το κόμιστρο ορίζεται στο 1,2 ευρώ για τις ενδοδημοτικές συγκοινωνίες, ενώ το ΚΤΕΛ υποχρεούται να εκτελεί και έκτακτα δρομολόγια εάν αυτό ζητηθεί εγγράφως από το δήμο τρεις μέρες νωρίτερα.