Αναβαθμίζονται τα Οινόφυτα με το πρόγραμμα Βιοκλιματικής  Ανάπλασης

28.3.2016

Στη φάση της ολοκλήρωσης βρίσκεται το πρόγραμμα της βιοκλιματικής ανάπλασης των Οινοφύτων. Ένα έργο πνοής για μια πολύ επιβαρυμένη ατμοσφαιρικά περιοχή.

Ο Δήμος Τανάγρας  με το έργο   «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ» επιχειρεί να αναβαθμίσει  μια επιλεγμένη περιοχή, στο κέντρο του οικισμού Οινοφύτων, συνολικής επιφάνειας 25.000m2, η οποία αποτελείται από την κεντρική πλατεία, τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων της οδού Πύργου και επτά (7) ακόμα κεντρικών οδών των Οινοφύτων (Οδοί Προέδρου Στ. Σκλία, Αθηνών 25ης Μαρτίου, Πύργου, Λιάπη, Σ. Σκλία και Ασωπού).

Τα οφέλη  από το έργο αυτό είναι πολλαπλά όσο και σημαντικά, καθώς αναβαθμίζουν αισθητά το περιβάλλον, και την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου Τανάγρας.

Ενδεικτικά από τις προτεινόμενες βιοκλιματικές αναβαθμίσεις αναμένονται τα ακόλουθα οφέλη:

  • Αύξηση χώρων πρασίνου
  • Αναβάθμιση του μικροκλίματος του πυκνοδομημένου αστικού ιστού
  • Βελτίωση των επιπέδων θερμικής άνεσης των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου Τανάγρας (μείωση θερμοκρασίας περιβάλλοντος τουλάχιστον 1,8 βαθμούς ºC)
  • Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
  • Βελτίωση της επιβαρυμένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης της περιοχής λόγω του ότι η περιοχή ότι βρίσκεται σε βιομηχανική ζώνη
  • Συμβολή στους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης (πχ ποδήλατα) και την αποφυγή κυκλοφοριακών φόρτων

Επισημαίνεται ότι στο έργο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην εύκολη προσβασιμότητα από άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους και παιδιά, με σκοπό την άνετη και ασφαλή μετακίνησή τους στους υπαίθριους χώρους του Δήμου