Ανακατασκευή δεκατριών παιδικών χαρών στο Δήμο Ωρωπού

Πίστωση ύψους 618.680,64 ευρώ εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού, κατά την συνεδρίαση της 17ης Μαΐου 2017, για την κατασκευή και ανακατασκευή  δεκατριών παιδικών χαρών στα όρια του  Δήμου,  οι οποίες θα πληρούν, πλέον, όλες τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας, λειτουργίας και αναψυχής των παιδιών.

Οι παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών περιλαμβάνουν κάθε εργασία επισκευής, γενικότερης συντήρησης, απεγκατάστασης, μεταφοράς υφιστάμενων και τοποθέτηση νέων πιστοποιημένων οργάνων, καθώς και διαμόρφωσης χώρων, μαζί με την αξία των αναγκαίων ανταλλακτικών και μικροϋλικών και κάθε άλλης εργασίας μαζί με την προμήθεια των αναγκαίων υλικών.

Σύμφωνα με το νόμο, βασική προϋπόθεση, για τη λειτουργία των παιδικών χαρών, είναι αναγκαία η έκδοση πιστοποιημένης άδειας λειτουργίας, η οποία δίδεται εφόσον εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλείας και πρόσβασης στους χώρους παιδικής αναψυχής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις  των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας ΕΝ1176:2008 και ΕΝ1177:2008.

Οι προδιαγραφές ορίζουν ελαστικά δάπεδα ασφαλείας, αφού πρώτα έχουν διαμορφωθεί υποστρώματα από σκυρόδεμα, καθώς και πλήρη διαμόρφωση του εδάφους, ώστε το επίπεδο να είναι ενιαίο και όμοιο σε όλο το μήκος και πλάτος του οικοπέδου.

Επίσης προβλέπεται περίφραξη σε όλες τις παιδικές χαρές, οριοθετώντας και προφυλάσσοντας τους χώρους.

Ο Δήμαρχος Ωρωπού κ. Θ. Ρούσσης, από τη πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων του έθεσε,  ως βασική προτεραιότητα την απομάκρυνση των παλαιών παιδικών χαρών, καθώς ήταν, όχι απλώς ακατάλληλες αλλά και επικίνδυνες. Παράλληλα προτίθεται να προχωρήσει στην κατασκευή νέων παιδικών χαρών,  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πιστοποίησης.

Συγκεκριμένα επιλέχθηκαν οι κάτωθι υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου:

 1. Οδός Ευκαλύπτων Βαρυκού Δήμου Ωρωπού
 2. Πλατεία Καλάμου
 3. Κεντρική Πλατεία Μαρκόπουλου
 4. Πλησίον Δημοτικού Σχολείου Μηλεσίου
 5. Πλησίον 2ου Νηπιαγωγείου Αυλώνα
 6. Οδός Ομήρου Σκάλας Ωρωπού
 7. Πλατεία Αλώνια Ωρωπού
 8. Πλατεία Δαβάκη Νέων Παλατίων Σκάλας Ωρωπού
 9. Πλατεία Ζυγομαλά Αυλώνα Ωρωπού
 10. Όπισθεν κοινότητας Πολυδενδρίου Δήμου Ωρωπού
 11. Πλατεία Μαλακάσας
 12. Κεντρική Πλατεία Συκαμίνου
 13. Πλησίον εκκλησίας Αγίων Αναργύρων Χαλκουτσίου

Από το γραφείο Τύπου

του Δήμου Ωρωπού