Ανακοίνωση Δήμου Τανάγρας για την υδροδότηση από την ΕΥΔΑΠ

 

9.2.2016

Αγαπητοί Δημότες,

Σας ενημερώνουμε ότι από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε συνδεθεί με την ΕΥΔΑΠ και την κεντρική μονάδα του διυλιστηρίου μας και πλέον το νερό που έχουμε στα χωριά μας είναι από την ΕΥΔΑΠ.

Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε κατόπιν εργώδους προσπάθειας, παρά τις δυσκολίες που συναντήσαμε και αντιμετωπίσαμε τόσο με τα διαδικαστικά όσο και με τα τεχνικά θέματα της σύνδεσης.

 Τώρα πια και η Δημοτική Ενότητα Τανάγρας όπως και ο υπόλοιπος Δήμος Τανάγρας, υδροδοτείται από την ΕΥΔΑΠ με νερό που είναι το πλέον κατάλληλο για πόση και οικιακή χρήση.

Οι εργαστηριακές αναλύσεις και ο έλεγχος των χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων διεξάγονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αλλά και με αυξημένο αίσθημα ευθύνης και ευαισθησίας εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής.

Ο Δήμαρχος 
Βασίλης Περγάλιας

Η Αντιδήμαρχος
Μαρία Νίκα-Κοτσίφη

 

Comments are closed.