Ανακοίνωση Δήμου Ωρωπού στους ιδιοκτήτες ακινήτων

 

Ανακοίνωση στους ιδιοκτήτες ακινήτων των πολ. εν. 2,3 και 4 του Οικ.Παραλίας Μαρκοπούλου, εντός της εγκεκριμένης ΖΟΕ (β’ κατ.) ότι στις 30/10/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 θα πραγματοποιηθεί Δ.Σ. με μοναδικό θέμα “Γνωμοδότηση επί των Ενστάσεων”

 

Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες ακινήτων στις πολεοδομικές ενότητες 2,3,και 4 του Οικισμού Παραλίας Μαρκοπούλου, εντός της εγκεκριμένης Ζ.Ο.Ε. (β’ κατοικίας)ότι στις 30 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 θα πραγματοποιηθεί Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα:

 

 

« Γνωμοδότηση επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά την ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης « Εκπόνηση μελετών για την πολεοδόμηση ( Ένταξη στο σχέδιο) της περιοχής –Οικισμός Παραλίας Μαρκοπούλου που βρίσκεται εντός της εγκεκριμένης Ζ.Ο.Ε. (Β’ κατοικία) της Κοινότητας Μαρκοπούλου- στις πολεοδομικές ενότητες 2,3,και 4.

 

 

                             Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                        Στέργιος Παν. Γκικάκης