Ανακοίνωση Επιτροπής Αγώνα Πολιτών Μαλακάσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ
Μεγάλη δικαίωση για τους κατοίκους της Μαλακάσας! Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε παράνομη την 2η Δομή- ΚΥΤ Φιλοξενίας Μεταναστών Μαλακάσας, εκδίδοντας απόφαση τελεσίδικη και μη εφέσιμη. Οι αγώνες της Επιτροπής Αγώνα Πολιτών Μαλακάσας καθώς και όλων των κατοίκων επιτέλους δικαιώθηκαν.
Παρακάτω η επιστολή του Δικηγόρου με την ενημέρωση σχετικά με την δικαστική νίκη:

ΠΡΟΣ:  ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ

ΥΠΟΨΗ: Δημάρχου κ. Γ. Γιασημάκη

 ΚΟΙΝ:

 

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑ

 

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε.

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 1532/2023 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία δηοσιεύθηκε σήμερα (08.09.2023) έγινε δεκτή η υπ’ αριθμ. κατ. 1676/2020 αίτηση ακυρώσεως που ασκήσαμε εκ μέρους του Δήμου σας κατά της υπ’ αριθμ. 4714/22.05.2020 Κ.Υ.Α. («Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής – άρση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής») και ακυρώθηκαν οι πράξεις σύστασης, χωροθέτησης, κατασκευής, κατακύρωσης του αποτελέσματος του σχετικού διαγωνισμού και της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της «Δομής Μαλακάσας» στο Στρατόπεδο Γερακίνη του Δήμου σας. Ειδικότερα, με την ανωτέρω απόφαση κρίθηκε: α) Ότι η ίδρυση και κατασκευή δομής εντός αναδασωτέας έκτασης είναι συνταγματικώς ανεκτή μόνον υπό την προϋπόθεση ότι δεν εξευρίσκονται άλλες, μη αναδασωτέες και κατάλληλες προς τούτο, εκτάσεις, ενώ εν προκειμένω δεν προέκυπτε ότι η Διοίκηση προέβη σε έρευνα περί την ύπαρξη άλλων κατάλληλων εκτάσεων, που δεν απολαύουν της προστασίας του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος, και β) ότι, παρά τα κριθέντα με προηγούμενη αναβλητική απόφαση [1287/2022] του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν γνωμοδότησε η αρμόδια Δασική Αρχή πριν από την υπαγωγή του έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

Κατόπιν τούτου, η λειτουργία της Δομής Μεταναστών της Μαλακάσας είναι παράνομη. Ως εκ τούτου, ο Δήμος σας δύναται να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την άμεση διακοπή της λειτουργίας της.

Οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε τέλος ότι ο Δήμος σας, επικαλούμενος τυπικά ζητήματα που αφορούν τον ίδιο, δεν έχει καταβάλει την αμοιβή της Δικηγορικής Εταιρείας μας για την παράσταση του ιδίου ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και της εκπόνησης και κατάθεσης του σχετικού υπομνήματος. Για τον λόγο αυτό η Δικηγορική Εταιρεία μας αναγκάσθηκε να καλύψει εξ ιδίων τις σχετικές δαπάνες.

Η απόφαση θα σας αποσταλεί μόλις καθαρογραφεί.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ