Ανακοίνωση ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΩΡΩΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο «σκοτάδι» ο οικονομικός έλεγχος της περιόδου δημαρχίας κ. Θωμά Ρούσση (2014-2019)

Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ωρωπού για την διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου της περιόδου δημαρχίας του κ. Θωμά Ρούσση (2014-2019) και όλα παραμένουν, με ευθύνη του δημάρχου Ωρωπού κ. Γιασημάκη, στο σκοτάδι.

Για πολλοστή φορά οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Ωρωπού πραγματοποιήσαν παρέμβαση προς τον δήμαρχο Ωρωπού, απαιτώντας την δημοσίευση των στοιχείων και των αποτελεσμάτων του ελέγχου.

Συγκεκριμένα:

«Προς: Δήμαρχο Ωρωπού κ. Γεώργιο Γιασημάκη

Κοινοποίηση: Δημοτικούς Συμβούλους, Τοπικούς Συμβούλους, Μέλη ΔΣ ΚΕΔΩ, Μέλη ΔΣ ΔΛΤΣΩ, μέλη ΔΣ ΝΠΔΔ, Μέλη ΔΣ Σχολικών Επιτροπών Α’&Β’ βαθμού

Αρ. Πρωτοκόλλου: 23491/20.10.2021

Κύριε Δήμαρχε,

Για πολλοστή φορά απευθυνόμαστε σε εσάς και σας υπενθυμίζουμε ότι  με την απόφαση 163/30.9.2019 το δημοτικό συμβούλιο Ωρωπού υιοθέτησε την πρόταση που κατέθεσε η Λαϊκή Συσπείρωση για Οικονομικό και Διαχειριστικό έλεγχο για την περίοδο 2014-2019, δηλαδή την περίοδο δημαρχίας του κ. Θωμά Ρούσση και συγκεκριμένα αποφάσισε:

  1. Να απευθυνθεί στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών, που υπάγεται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με τη συνδρομή οποιουδήποτε άλλου κρατικού φορέα κριθεί σκόπιμο, (Οικονομικά Επιμελητήρια, Τεχνικά Επιμελητήρια), τα οποία μπορούν να εκφέρουν γνώμη και άποψη να πραγματοποιήσει οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο για τις διαχειριστικές περιόδους 2014-2015-2016-2017-2018-2019, για το Δήμο Ωρωπού, την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ωρωπού, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της Σκάλας Ωρωπού και ανά περίπτωση υπόθεσης μεμονωμένης.
  2. Για το σκοπό αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ωρωπού κ. Γιασημάκη Γεώργιο για κάθε νόμιμη ενέργεια.
  3. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου με εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ωρωπού, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι θα διατηρούν το δικαίωμα της ενημέρωσης τόσο απευθείας από τους ελεγκτές όσο και από τις Υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.
  4. Μετά το πέρας του ελέγχου τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα αναρτηθούν στο Διαύγεια.
  5. Η απόφαση αυτή, να διαβιβαστεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος στους αρμόδιους ελεγκτικούς κρατικούς φορείς και όπου αλλού επιλέξει ο Δήμαρχος και τα πρωτόκολλα διαβίβασης να γνωστοποιηθούν σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους.

Όσες φορές σας έχουμε ζητήσει να μας προσκομίσετε τα σχετικά στοιχεία (π.χ. σε ποιες ελεγκτικές υπηρεσίες έχετε απευθυνθεί, πορίσματα ελέγχων κ.α.) και να μας ενημερώσετε για την πορεία του ελέγχου, εσείς ουδέποτε το πράξατε.

Δυστυχώς έχουν περάσει δύο χρόνια και, με αποκλειστική ευθύνης σας, όλα παραμένουν στο σκοτάδι.

Για ακόμη μια φορά σας ζητάμε να αναλάβετε την ευθύνη σας ως ο εξουσιοδοτημένος από το δημοτικό συμβούλιο για την υλοποίηση του ελέγχου της περιόδου 2014-2019 και να μας απαντήσετε στα κάτωθι καθώς και να μας προσκομίσετε τα αντίστοιχα στοιχεία:

  • Σε ποιους ελεγκτικούς φορείς έχετε απευθυνθεί και αποστείλει την εν λόγω απόφαση;
  • Ποιος από τους ελεγκτικούς φορείς έχει από τους εν λόγω φορείς έχει απαντήσει στο αίτημα για οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο;
  • Να μας γνωστοποιήσετε όλα τα διαβιβαστικά πρωτόκολλα ανά αποστολή σε ελεγκτικό φορέα.
  • Να μας προσκομίσετε απαντητική αλληλογραφίας από τους ελεγκτικούς φορείς, τα πορίσματα των ελέγχων καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αναφέρεται στην υλοποίηση της απόφασης υπ. αριθμ. 163/30.9.2019 του ΔΣ Ωρωπού.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι,

Μιχάλης Χασιώτης

Βασίλης Γεωργόπουλος».

Οκτώβριος 2021,

Το γραφείο τύπου

www.lsoropou.wordpress.com

Facebook