Ανακοίνωση Λαϊκής Συσπείρωσης Τανάγρας

Νέες εξελίξεις για το πάρκο

Mόλις προ 3 ημερών κατατέθηκε στη βουλή ν/σ με το οποίο ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ , ειδικά για τα Οινόφυτα, η υποχρέωση του επενδυτή να επιδιώξει και να λάβει τη σύμφωνη γνώμη του 55% προκειμένου να διασφαλίσει την έκταση του πάρκου των 11500 στρ. που του έχει αναθέσει με νόμο η πολιτεία

Η θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης για το επιχειρηματικό πάρκο για άλλη μια φορά δικαιώθηκαν μετά τις αλλαγές που θέλουν να φέρουν στη βουλή. Τα πάντα στο βωμό του κέρδους.

Επαναλαμβάνουμε τις θέσεις μας:

Οι θέσεις της Λ.Σ. Τανάγρας ήταν εξαρχής ενάντια στη διαδικασία δημιουργίας του “Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων”, ακριβώς επειδή το συνολικό πλαίσιο ήταν κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των συμφερόντων των βιομηχάνων της περιοχής.

Είναι προφανές ότι αφού τα πάντα υπόκεινται στα συγκεκριμένα συμφέροντα, οποιοδήποτε εμπόδιο εμφανίζεται, η κεντρική και τοπική εξουσία θα σπεύδει να το εξαφανίζει.

Σε όσα Δημοτικά Συμβούλια συζητήθηκε το θέμα αναδείξαμε ακριβώς αυτό το ζήτημα, όπως και τον κίνδυνο που προκύπτει από τη χωροθέτηση Μονάδας Επεξεργασίας και Χώρου ταφής Επικινδύνων βιομηχανικών Αποβλήτων.

Η θέση μας είναι ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα τα φλέγοντα θέματα της απορρύπανσης, της χωροθέτησης και της προστασίας της περιοχής με μοναδικό κριτήριο την ανάγκη των εργαζομένων και κατοίκων της για δημόσια υγεία, ασφάλεια στην εργασία και προστασία του περιβάλλοντος.

Ως εκ τούτου τα αιτήματά μας έχουν ως εξής:

  • Άμεση δημοσιοποίηση από την Κυβέρνηση των (γνωστών στις Υπηρεσίες) σημείων υπέργειας και υπόγειας διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων εντός και εκτός εργοστασίων, των σημείων συγκέντρωσης επικίνδυνων χημικών στοιχείων στο υπέδαφος της περιοχής (που χαρακτηρίζονται παραπλανητικά «ιστορικά αποθηκευμένα απόβλητα»), όπως και των εργοστασίων της περιοχής που χρησιμοποιούν στην παραγωγή τους πρώτες ύλες που περιέχουν εξασθενές χρώμιο και άλλες επικίνδυνες ουσίες.
  • Άμεση απομάκρυνση και ασφαλή διάθεση των επικινδύνων αποβλήτων από τις χωματερές των εργοστασίων και αποκατάσταση των ρυπασμένων χώρων με ευθύνη του κράτους και αποκλειστική οικονομική επιβάρυνση του μεγάλου κεφαλαίου.
  • Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των κατοίκων, την πρόληψη ατυχημάτων μεγάλης έκτασης και την προστασία του περιβάλλοντος, με ουσιαστικό έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους.
  • Επιβολή αυστηρών μέτρων για την εξασφάλιση του ελέγχου των αποβλήτων, της επεξεργασίας και της ασφαλούς μεταφοράς τους, αντιμετώπιση κάθε είδους παραβίασης. Επανεξέταση των αδειών λειτουργίας των βιομηχανιών με κριτήριο την προστασία των εργαζομένων και των κατοίκων της περιοχής.
  • Πλήρης στελέχωση (σε προσωπικό και μέσα) των Υπηρεσιών Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, των Επιθεωρήσεων Ασφάλειας και Υγείας και των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων.
  • Θεσμοθέτηση μεθοδολογιών και προδιαγραφών, επιστημονική έρευνα με κριτήριο την εγγενή ασφάλεια και την προσαρμογή του εργασιακού και ευρύτερου περιβάλλοντος στις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού.
  • Παροχή καθαρού νερού στην περιοχή των Οινοφύτων και όσων ακόμα επιβαρύνονται απ’ τη βιομηχανική ρύπανση του Ασωπού για όλες τις χρήσεις χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τα λαϊκά στρώματα (κάτοικοι, εργαζόμενοι, φτωχοί αγρότες). Όχι στην εμπορευματοποίηση του νερού. Η πρόσβαση σε άφθονο καθαρό νερό, είναι λαϊκό δικαίωμα, όχι εμπόρευμα.
  • Μέτρα αποκατάστασης του υδροφόρου ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής με ευθύνη του κράτους και με μετατόπιση του οικονομικού βάρους στο κεφάλαιο.
  • Απόσυρση του Χωροταξικού Σχεδίου για τη Βιομηχανία. Χωροταξικός σχεδιασμός με γνώμονα και κριτήριο τις εργατικές λαϊκές ανάγκες.
  • Απόλυτη απαγόρευση της εισαγωγής αποβλήτων προς επεξεργασία στην περιοχή και την χώρα. ΟΧΙ στο εργοστάσιο επεξεργασίας αποβλήτων που θα εισάγει απόβλητα.