Ανακοίνωση: Παράταση των 100 δόσεων που αφορούν τις δημοτικές ενότητες ΚΑΛΑΜΟΥ και ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

Σε παράταση έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018 για την υπαγωγή στη ρύθμιση των 100 δόσεων των οφειλετών προς τον Δήμο, έχει ενταχθεί ο Δήμος Ωρωπού καθώς, μετά τις πρόσφατες πυρκαϊές σε Κάλαμο και Καπανδρίτι, κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τα συναρμόδια Υπουργεία σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της οποίας, η παράταση αυτή κρίνεται αναγκαία λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών και πλημμυρών που έπληξαν Δήμους της χώρας πριν από τη λήξη της οικείας προθεσμίας και είχαν ως αποτέλεσμα την αδυναμία πολλών δημοτών να υποβάλουν εμπρόθεσμα την ως άνω αίτηση υπαγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, οι οφειλέτες, οι οποίοι δεν κατάφεραν να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το Δήμο Ωρωπού, θα έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν στο επόμενο δίμηνο, με την προϋπόθεση ότι οι οφειλές τους αφορούν τις Δημοτικές Ενότητες Καλάμου και Καπανδριτιου, όπως η απόφαση περί κήρυξης σε έκτακτη ανάγκη.

Σημειώνεται, ότι με τον Ν. 4483/2017 (άρθρο 52) έχει θεσμοθετηθεί μία δέσμη διευκόλυνσης των οικονομικών συναλλαγών των πολιτών με φορείς της Αυτοδιοίκησης, λόγω της τρέχουσας δημοσιονομικής συγκυρίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, δόθηκε στους πολίτες η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους προς τους ΟΤΑ, κατόπιν αίτησής τους, ώστε τα οφειλόμενα ποσά να καταβάλλονται σε δόσεις χωρίς να επιβαρύνονται με προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Όπως είναι γνωστό, η συγκεκριμένη ρύθμιση περιλαμβάνει οφειλές προς τον Δήμο από οποιαδήποτε αιτία, δηλαδή: τέλη, πρόστιμα, φόροι, πρόστιμα Κ.Ο.Κ., εισφορές κ.λπ., ενώ αναμένεται να αποτελέσει ανάσα για οφειλέτες, που χρωστούν από μικρά έως μεγάλα ποσά. Ειδικότερα, οι οφειλές προς το Δήμο Ωρωπού δύνανται να ρυθμίζονται με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα είκοσι (20) ευρώ.

Όσον αφορά τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν τις δηλώσεις ΤΑΠ των πολυμελών οικογενειών και τριτέκνων, τα οποία θα συλλέγουν οι υπηρεσίες σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα του δήμου μας, βάση της απόφασης 142/2017 του Δημοτικού μας συμβούλιου, απαιτείται μια βεβαίωση του αιτούντος ή μέλους της οικογενείας του, έγγραφο που να αποδεικνύει πως ο αιτών είναι δημότης του Δήμου Ωρωπού και πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογενείας του. Επίσης πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και συμβόλαιο κυριότητας της κατοικίας του. Εάν αυτή είναι μισθωμένη, συμβόλαιο θεωρημένο και σε ισχύ από την αρμόδια ΔΟΥ, στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογενείας του.

Από το Γραφείο Τύπου

του Δήμου Ωρωπού