Ανακοίνωση προς τους επαγγελματίες της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης Ωρωπού για ρύθμιση οφειλών

Ανακοίνωση προς τους επαγγελματίες της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.4483/17, όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν μέχρι εκατό δόσεις. Οι αιτήσεις προς ένταξη των επαγγελματιών θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της υπαγωγής.

Οι καταθέσεις των αιτήσεων θα πρέπει να κατατεθούν έως 15-11-2016.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα βεβαιωθούν όλες οι οφειλές των καταστηματαρχών και θα ακολουθείται η διαδικασία ανάκλησης της άδειας παραχώρησης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνηση, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο γραφείο του Λιμενικού Ταμείου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Ανδρέας Θεοδώρου