Ανακοίνωση του Ν.Π.Δ.Δ. Ωρωπού για την πλήρωση θέσεων στους Παιδικούς Σταθμούς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2017 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 16/11/2017 ΕΩΣ & 27/11/2017 & ΩΡΕΣ 07:30 – 14:30, στα γραφεία του Νομικού Προσώπου Αγιου Γεωργίου 29 4ος όρ. τηλ.22950 34003

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6
http://npdd-oropou.gr/…/nea/Arxeia/2017/ent-ait-15112017.doc

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΕ & ΔΕ
http://npdd-oropou.gr/…/n…/Arxeia/2017/ypeu-dil-15112017.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017
http://npdd-oropou.gr/images/nea/Arxeia/2017/sox15112017.doc