Ανοίγουν τη Δευτέρα οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Τανάγρας για τους υποψηφίους ΑΕΙ

Οδηγίες αθλητικής προετοιμασίας σε υποψήφιους/ες πανελλαδικών εξετάσεων περί εισαγωγής στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Έπειτα από ανακοίνωση των μελών της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ενημερώνουμε τους υποψήφιους των Πανελλαδικών εξετάσεων που έχουν δηλώσει Σ.Ε.Φ.Α.Α., Στρατιωτικές Σχολές και Σχολές Σωμάτων Ασφαλείας, ότι από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 θα επιτρέπεται η χρήση των ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων στίβου για την αθλητική τους προετοιμασία.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, δημότες Τανάγρας, θα πρέπει την Δευτέρα 18 Μαΐου και την Τρίτη 19 Μαΐου να δηλώσουν την πρόθεσή τους στους διευθυντές των λυκείων όπου φοιτούν, προκειμένου να καταρτηθούν οι ονομαστικές λίστες χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Στο πλαίσιο της ως άνω προετοιμασίας, κάθε υποψήφιος/α θα πρέπει να προσκομίζει κατά την είσοδό του/ της στην αθλητική εγκατάσταση τα κάτωθι:

1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
2. Αντίγραφο της Αίτησης/ Δήλωσης Συμμετοχής του/της υποψηφίου/ας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Λυκείων 2020 για εισαγωγή στις ανωτέρω Σχολές και από την οποία αποδεικνύεται η εξέτασή του/της στα ανωτέρω αγωνίσματα.
3. Ιατρική βεβαίωση με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού ο οποίος έχει πραγματοποιήσει την κλινική εξέταση του/της υποψηφίου/ας γιαCOVID-19 και ο οποίος θα διατηρεί το αντίστοιχο ιατρικό ιστορικό στο ιατρείο του.

Στην περίπτωση όπου υποψήφιοι/ες συνοδεύονται από προπονητή, θα πρέπει να εισέρχονται συγχρόνως στην αθλητική εγκατάσταση και οι προπονητές να φέρουν την αντίστοιχη ιατρική βεβαίωση, ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία.

Σας γνωρίζουμε ότι κάθε αθλητική εγκατάσταση ενδεχομένως να θέτει χρονικούς περιορισμούς στη χρήση αυτής για την αθλητική προετοιμασία κάθε υποψηφίου/ας. Στην περίπτωση αυτή, ο ελάχιστος χρόνος προετοιμασίας συνίσταται να είναι μία (1)ώρα.

Παρακαλούμε θερμά όλοι οι υποψήφιοι και οι προπονητές τους να τηρούν αυστηρά τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων.