Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στα Σκούρτα Δήμου Τανάγρας

Μετά από πολλά χρόνια, δίνεται λύση σε ένα σημαντικό πρόβλημα των κατοίκων της τοπικής κοινότητας Σκούρτων στη Δ.Ε. Δερβενοχωρίων. Η Δημοτική Αρχή, αφουγκραζόμενη τα προβλήματα των δημοτών, συνεχίζει να βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, στο βαθμό που είναι αυτό εφικτό, για την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους. Ένα από αυτά τα σημαντικά προβλήματα, ήταν η αναγκαιότητα της αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των Σκούρτων.

Το παλαιό εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης των Σκούρτων αποτελούταν από σωλήνες PVC, οι οποίες λόγω παλαιότητας παρουσίαζαν συνεχή σπασίματα οδηγώντας σε διακοπές υδροδότησης και απώλειες νερού. Λόγω της φύσης του υπεδάφους (υπόγειες δεξαμενές, καταβόθρες) συμβαίνει κατά κόρον να υπάρχει βλάβη και αυτή να μην γίνεται άμεσα αντιληπτή, οδηγώντας σε σημαντικές απώλειες νερού.

Μετά και την ολοκλήρωση της Α’ φάσης του προγράμματος που αφορούσε αντικατάσταση 1.300 μέτρων αγωγού, ξεκίνησε και η Β’ φάση, σύμφωνα με την οποία θα αντικατασταθούν άλλα 4.300 μέτρα.

Το έργο αυτό, συνολικού προϋπολογισμού 289.000 Ευρώ, θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον Δήμο Τανάγρας. Ο Δήμος έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών του και δίνει λύσεις που οδηγούν προς την κατεύθυνση αυτή.