Αντιστέκεται δυναμικά ο Δήμος Τανάγρας στη νέα περιβαλλοντική απειλή

15.11.2015

Καταδικαστικό ψήφισμα από την Γενική Συνέλευση των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Τανάγρας

Μεγάλη κινητοποίηση από τον Δήμο Τανάγρας και τους κατοίκους κατά της απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας που εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους του Κέντρου  προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων συγκεκριμένης εταιρείας που βρίσκεται στη θέση “Καλό Πηγάδι” της Τ.Κ. Τανάγρας του Δήμου Τανάγρας. Τόσο η Δημοτική Αρχή, όσο και οι κάτοικοι του Δήμου Τανάγρας είναι ιδιαίτερα θορυβημένοι, καθώς η περιοχή είναι επί σειρά δεκαετιών επιβαρυμένη με ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική ζημία και το πρόβλημα της μόλυνσης του Ασωπού ποταμού συνεχίζει να απλώνεται σαν μαύρη σκιά πάνω από τον Δήμο αλλά και την ευρύτερη περιοχή.

Για τον λόγο αυτό, χθες Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015 η Γενική Συνέλευση των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Τανάγρας, καταδίκασε την απόφαση αυτή με σκοπό να προστατέψει την περιοχή και τη ζωή των ανθρώπων της που δεν δέχονται άλλη υποβάθμιση.

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

      Η  καταδικάζει και απορρίπτει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2212/90692/7-7-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του Κέντρου  προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων της εταιρείας CINAR A.E. στη θέση “Καλό Πηγάδι” της Τ.Κ. Τανάγρας του Δήμου Τανάγρας.

 Σύμφωνα με την ανωτέρω  ΜΠΕ η μονάδα δύναται να παραλάβει προς διαχείριση μεταξύ άλλων και τα εξής επικίνδυνα απόβλητα:

 • απόβλητα από την φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που περιέχουν μέταλλα,
 • απόβλητα από την διύλιση πετρελαίου, το καθαρισμό φυσικού αερίου και την πυρολυτική επεξεργασία άνθρακα,
 • απόβλητα από ανόργανες χημικές διεργασίες [απόβλητα από την Παραγωγή, Διαμόρφωση, Προμήθεια και Χρήση οξέων (θειικό οξύ, υδροχλωρικό οξύ κλπ), βάσεων (υδροξείδιο του ασβέστου, αμμωνίου κλπ), αλάτων και διαλυμάτων τους καθώς και μεταλλικών οξειδίων,
 • απόβλητα που περιέχουν αρσενικό, υδράργυρο και άλλα βαρέα μέταλλα, απόβλητα από την ΠΔΠΧ θειούχων χημικών ουσιών, χημικών διεργασιών θείου και διεργασιών αποθείωσης, αλογόνων και από χημικές διεργασίες αλογόνων, πυριτίου, φωσφορούχων χημικών ουσιών
 • απόβλητα από άλλες ανόργανες και οργανικές χημικές διεργασίες, απόβλητα από την ΠΔΠΧ πλαστικών, συνθετικών καουτσούκ, βαφών και πιγμέντων ευγενών χημικών ουσιών,
 • απόβλητα από σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλους σταθμούς καύσης (πτητική τέφρα, θειικό οξύ, τέφρα κλιβάνου),
 • απόβλητα από την βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα,
 • απόβλητα από την θερμική μεταλλουργία: αλουμινίου, μολύβδου, ψευδαργύρου, χαλκού, αργύρου, χρυσού, λευκοχρύσου
 • απόβλητα από κλιβάνους αποτεφρώσεως απορριμάτων
 • απόβλητα υγρών καυσίμων (πετρέλαιο, βενζίνη κλπ)
 • απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (μετασχηματιστές, και πυκνωτές που περιέχουν PCB κλπ)
 • απόβλητα εκρηκτικών (πυρομαχικά κλπ )
 • αέρια σε δοχεία πίεσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και απορριπτόμενες χημικές ουσίες
 • απόβλητα από την Υγειονομική περίθαλψη ανθρώπων ή και ζώων ή και από σχετικές έρευνες
 • απόβλητα από τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εκτός σημείου παραγωγής και την προετοιμασίας ύδατος προοριζόμενου για κατανάλωση από τον άνθρωπό και ύδατος για βιομηχανική χρήση

       Η περιοχή μας είναι ήδη επιβαρυμένη με ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική ζημία λόγω της συγκέντρωσης βιομηχανιών και της μόλυνσης του εδάφους και των υδάτων. Είναι γνωστό τοις πάσι το περιβαλλοντικό έγκλημα που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στον Ασωπό και στην ευρύτερη περιοχή!!!

       Είναι προφανές ότι η εν λόγω εταιρεία και οι δραστηριότητές της θα έχουν εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον, στην υγεία μας, στις ζωές μας.

       Ο τόπος μας έχει ιδιαίτερο οικολογικό, πολιτιστικό και αισθητικό ενδιαφέρον.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να τον διαφυλάξουμε και να τον προστατεύσουμε!

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να εφαρμόσουμε το άρθρο 24 παρ.1 του Συντάγματος, κατά την έννοια του οποίου η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός!

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να αποτρέψουμε την εγκατάσταση της εν λόγω επιχείρησης που θα εκτελεί εργασίες με πάσης φύσεως επικίνδυνα απόβλητα!!!

      Ο Δήμος Τανάγρας, οι Δημότες του και ο κάθε ένας από εμάς χωριστά, δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να υποβαθμίσει την περιοχή μας με συνέπειες καταστροφικές για το Περιβάλλον, για τον Άνθρωπο, για την Υγεία μας, για τις Ζωές μας για τις Ζωές των παιδιών μας!!!   

 Για  να ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ να παίρνουν αποφάσεις για εμάς χωρίς εμάς, για να γίνουμε ενεργοί συντελεστές της ζωής μας:

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ: με τον πλέον ξεκάθαρο και κατηγορηματικό τρόπο την εναντίωσή μας στην συνεχή υποβάθμιση του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Τανάγρας

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ: οποιαδήποτε ενέργεια θέτει σε κίνδυνο την υγεία μας και την υγεία των παιδιών μας!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας και όλων των αρμόδιων φορέων προκειμένου να επέμβουν και να αποτρέψουν με κάθε πρόσφορο μέσο ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ και ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ οι οποίες θα έχουν εξαιρετικά σημαντικές επιπτώσεις στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον της περιοχής με στόχο να διασφαλιστεί το υπέρτατο αγαθό, Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ!!!

Η Αντιδήμαρχος Τανάγρας κ. Μαρία Νίκα, με τους Δ.Σ. κ. Διομήδη Δριχούτη από αριστερά και κ. Κων/νο Λαψάνη από δεξιά
Η Αντιδήμαρχος Τανάγρας κ. Μαρία Νίκα, με τους Δ.Σ. κ. Διομήδη Δριχούτη από αριστερά και κ. Κων/νο Λαψάνη από δεξιά