Αντισυνταγματική κρίθηκε η Εισφορά Αλληλεγγύης-Ποιοι θα λάβουν αναδρομικά 2,5 ετών

Αντισυνταγματική έκρινε την Εισφορά Αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους το 6ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Συγκεκριμένα με την 930/2109 απόφαση που είχε εκδώσει η Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη.

Αποτέλεσμα είναι να εξετάζεται τώρα ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται αναδρομικά 2,5 χρόνων.

Η Ανεξάρτητη Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις υπ’αριθ. 244/2017 και 32/2018 αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καλεί την κυβέρνηση να καταργήσει άμεσα την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ). Και να δώσει σε όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου και τους ενστόλους τα αναδρομικά από 10-2-2017.

Η Ανεξάρτητη Αρχή για την Εισφορά Αλληλεγγύης

«Συνοψίζοντας, θεωρούμε ότι η υπ’ αριθμ. 244/2017 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως αποτέλεσμα πρότυπης δίκης, πρέπει καθολικά να εφαρμοστεί για το σύνολο των συνταξιούχων του Δημοσίου –τόσο ως προς τη διακοπή των κρατήσεων από τη μηνιαία σύνταξη τους όσο και ως προς τα αναδρομικά από 10-02-2017- και δεν υφίσταται λόγος οι συνταξιούχοι να ταλαιπωρούνται υποβάλλοντας μεμονωμένα αιτήσεις προς το Ελεγκτικό Συνέδριο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στην απόφαση του.

Άλλωστε, κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε αντίφαση με τις γενικές αρχές του δικαίου με τις οποίες οφείλει να ευθυγραμμίζεται η δράση της Διοίκησης. Έτσι, εν προκειμένω θίγονται οι αρχές της νομιμότητας. Της χρηστής διοίκησης. Της ασφάλειας δικαίου. Της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. Και κυρίως η αρχή της ισότητας η οποία επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση των προσώπων που βρίσκονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες.

Προσφεύγοντας στη δικαιοσύνη μια μερίδα μόνο των συνταξιούχων και επιτυγχάνοντας θεμιτό αποτέλεσμα για τους ίδιους, η διοίκηση κινείται εκτός των ορίων που διαγράφονται από την αρχή της ισότητας, εδραιώνοντας έκδηλη και αδικαιολόγητη άνιση μεταχείριση η οποία βλάπτει το δημόσιο συμφέρον.

Ως εκ τούτου, υπογραμμίζεται «εκτιμούμε ότι είναι απαραίτητο να προβείτε στις δέουσες ενέργειες προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση της διοίκησης με τη νομολογία. Ήτοι να διακοπεί η συγκεκριμένη κράτηση από τη μηνιαία σύνταξη των συνταξιούχων Δημοσίου καθώς και να επιστραφούν αναδρομικά τα αχρεωστήτως παρακρατηθέντα ποσά από ημερομηνίας 10-02-2017».

Έτσι η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να υλοποιήσει άμεσα τις ανωτέρω αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή και το εμπεριστατωμένο πόρισμά της, πρέπει να γίνουν άμεσα εκτελεστά.

enimerotiko.gr