Απάντηση Παπαμιμίκου σε Άδωνι για το ντιμπέιτ

2.11.2015

Η ΚΕΦΕ δεν είναι αρμόδια για την διοργάνωση debete, συνδιασκέψεων, στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αναφέρει ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας κ. Ανδρέας Παπαμιμίκος, απαντώντας στον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος ζήτησε τη σύγκλιση τους.

Ο  κ. Παπαμιμίκος τονίζει στην επιστολή του ότι «Όπως και προ αρκετών ημερών δήλωσα, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Κ.ΕΦ.Ε., προς τους εκπροσώπους όλων των υποψηφίων, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή είναι αρμόδια, σύμφωνα με τις σαφείς διατάξεις του άρθρου 10 του Καταστατικού του κόμματος, που δεν επιδέχονται διαφορετική ερμηνεία, για τη λήψη εκείνων μόνον των αποφάσεων και την υλοποίηση εκείνων μόνον των ενεργειών που ρητά αναφέρονται σ’ αυτό και αφορούν την, εν στενή εννοία, καθαυτό εκλογική διαδικασία».

Και προσθέτει «Κατά συνέπεια, ούτε το όργανο αυτό, ούτε εγώ, ως Πρόεδρός του, νομιμοποιούμαστε να αποφασίσουμε και να διοργανώσουμε συνδιασκέψεις ή debate μεταξύ των υποψηφίων, πολλώ δε μάλλον να προκαλέσουμε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, για το σκοπό που αναφέρεται στην σχετική επιστολή του κ. Γεωργιάδη προς εμένα.

Αυτό που μπορώ και αποδέχομαι να κάνω, υπό την ιδιότητά μου όμως του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, είναι να υλοποιήσω τυχόν κοινή απόφαση όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων Προέδρων, η οποία θα επικυρωθεί με κοινό πρακτικό, που θα υπογράφεται από τους ίδιους εσάς, με το οποίο θα καθορίζονται οι χρόνοι και τόποι διεξαγωγής τυχόν συνδιασκέψεων, τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν σ’ αυτές και οι λοιπές απαραίτητες τεχνικές, οικονομικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή τους».

Ενώ δηλώνει θετικός εάν αυτό αποφασιστεί μεταξύ των υποψηφίων λέγοντας «εφ’ όσον επέλθει συμφωνία μεταξύ όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων για τα θέματα αυτά, είμαι πάντοτε στη διάθεση σας για τη διενέργεια των αναγκαίων διαβουλεύσεων».