Απάντηση του Δήμου Τανάγρας σε δημοσίευμα σχετικά με την ποιότητα του νερού στο Δήλεσι

Δελτίο Τύπου

Ο Δήμος μας, με γνώμονα πάντα την χορήγηση υψηλής ποιότητας πόσιμου ύδατος, παρακολουθεί συνεχώς, με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, την ποιότητα του νερού.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων όλων των μηνών των τελευταίων ετών και ειδικότερα των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2018 (ημερομηνίες 13/3 και 11/4), περίοδο στην οποία αναφέρεται το δημοσίευμα, δεν βρέθηκαν ποτέ κολοβακτηρίδια, αλλά ούτε και υπήρξαν άλλες μικροβιολογικές και χημικές αποκλίσεις στο Δήλεσι και στις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου και συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.

Ο Δήμος  Τανάγρας διαψεύδει κατηγορηματικά το δημοσίευμα στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Ευβοική Γνώμη, το οποίο αναφέρεται σε μετρήσεις ελέγχου ποιότητας νερού από το ΠΑΚΟΕ και αναφέρει εύρεση κολοβακτηριδίων σε δείγμα νερού στο Δήλεσι.

Όλα τα πιστοποιητικά των αναλύσεων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Τανάγρας (www.tanagra.gr) και στη θέση Ενημέρωση Δημοτών/Αναλύσεις Πόσιμου Νερού.

Παρόλα αυτά, στο πλαίσιο της συνεχούς παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου ύδατος, σας κάνουμε γνωστό ότι ο Δήμος μας έχει προβεί άμεσα σε έκτακτη δειγματοληψία του πόσιμου νερού στο συγκεκριμένο σημείο που έχει κάνει δειγματοληψία το ΠΑΚΟΕ στις 15 Μαρτίου 2018 στο Δήλεσι,  προκειμένου να διαπιστώσει  την ποιότητά του στο σημείο  όπου το δημοσίευμα αναφέρει για ύπαρξη μικροοργανισμών και μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων θα ενημερώσει εκ νέου τους κατοίκους.

 

Ο Δήμαρχος Τανάγρας

Βασίλειος Περγάλιας