Απευθείας Αναθέσεις, Κατατμήσεις, Πρόχειροι Διαγωνισμοί…

Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού ο προϋπολογισμός του Δήμου για το έτος 2017.

Ένας προϋπολογισμός με ψίχουλα κοινωνικής πολιτικής και χωρίς αναπτυξιακό προσανατολισμό. Ένας προϋπολογισμός από τον οποίο απουσιάζουν τα προβλήματα των νέων ανθρώπων , η ανεργία , ο Άνθρωπος γενικότερα.

Ένας προϋπολογισμός ο οποίος δεν δίνει κίνητρα για στήριξη νέων επιχειρήσεων στο Δήμο Ωρωπού. Δεν στηρίζει μέσω μείωσης τελών και φόρων τους ελεύθερους επαγγελματίες και γενικά τους Δημότες που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση.

Είναι ενδεικτικό πως την ίδια ώρα που η Δημοτική Αρχή καυχιέται ότι έχει στο ταμείο 8.340.000 ευρώ, διπλασιάζει από την 01-01-2017 τα τέλη ύδρευσης και θα υπάρχει χρέωση από το 1ο  κυβικό νερού , παρά την ένσταση που είχαμε καταθέσει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Αντίθετα όμως είναι ένας προϋπολογισμός απ’ ευθείας αναθέσεων , κατατμήσεων έργων και τελοεισπρακτικός (μέσω της ύδρευσης).

  • Απ’ τη μια χρεώνει διπλάσια χρήματα για νερό στους Δημότες και από την άλλη για την προμήθεια 135.000 ευρώ για ανταλλακτικά ύδρευσης δεν κάνει διαγωνισμό αλλά προτιμά τη μέθοδο των απ’ ευθείας αναθέσεων , 9 Χ 15.000 ευρώ , κάνοντας κατάτμηση του κονδυλίου ανά Δημοτική Ενότητα χάνοντας έτσι την ευκαιρία να κερδίσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ ο Δήμος από την έκπτωση που θα προσέφερε ο προμηθευτής στο διαγωνισμό.
  • Την ίδια προσφιλή της τακτική ακολουθεί η Δημοτική Αρχή και στην προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού με κατάτμηση κονδυλίου 135.000 ευρώ σε 9Χ15.000 ευρώ ανά Δημοτική Ενότητα χάνοντας και σε αυτή την περίπτωση χιλιάδες ευρώ από την έκπτωση που θα προσέφερε ο προμηθευτής.
  • Στους καθαρισμούς κοινόχρηστων χώρων με κατάτμηση έργου , απ’ ευθείας ανάθεση και πρόχειρο διαγωνισμό ύψους 130.000 ευρώ περίπου που και εδώ χάνεται η έκπτωση χιλιάδων ευρώ.
  • Στη σάρωση οδών με κατάτμηση ανά Δημοτική Ενότητα 120.000 ευρώ περίπου χωρίς διαγωνισμό με απ’ ευθείας ανάθεση 5Χ24.600 ευρώ χάνοντας και εδώ δεκάδες χιλιάδες ευρώ από την έκπτωση του διαγωνισμού, την ίδια ώρα που ο Δήμος Ωρωπού έχει πληρώσει 140.000 ευρώ για σάρωθρα (σκούπες) είναι φανερό πως υπολειτουργούν, παραμένοντας στις αποθήκες του Δήμου , με δημοτική υπαιτιότητα διότι χρειάζονται 2 χειριστές προκειμένου να λειτουργήσει η κάθε σκούπα . Την ίδια στιγμή μάλιστα έχει προκηρυχτεί διαγωνισμός 6.500.000 ευρώ στον οποίο εμπεριέχεται η σάρωση δρόμων!
  • Στη συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτηρίων 74.400 ευρώ με πρόχειρο διαγωνισμό και επισκευή και συντήρηση του ΚΕΠ Ωρωπίων και Γραφείου Σκάλας Ωρωπού 74.400 ευρώ με πρόχειρο διαγωνισμό.                             Μήπως το ΚΕΠ Ωρωπίων δεν ανήκει στα δημοτικά κτήρια ώστε να γίνει ένας μεγάλος διαγωνισμός 150.000 ευρώ με τις ανάλογες εκπτώσεις αλλά προτιμούν την κατάτμηση και τον πρόχειρο διαγωνισμό;
  • Στη συντήρηση – καθαρισμό αγροτικών και δασικών δρόμων γίνεται και εδώ κατάτμηση και απ’ ευθείας ανάθεση ανά Δημοτική Ενότητα περίπου 100.000 ευρώ , 4Χ24.600 ευρώ χωρίς διαγωνισμό, χάνοντας πάλι ο Δήμος αρκετές χιλιάδες ευρώ από την έκπτωση της προσφοράς.

Επίσης για όλες αυτές τις προμήθειες-έργα δαπανούνται χιλιάδες ευρώ μέσω των πάγιων προκαταβολών των τοπικών διαμερισμάτων!

Θα πει κάποιος (όπως ο ίδιος ο Δήμαρχος) ότι , η κατάτμηση ανά Δημοτική Ενότητα προβλέπεται και είναι νόμιμη. Το Νόμιμο όμως ΔΕΝ είναι πάντα και Ηθικό. Πόσο μάλλον σε αυτές τις δύσκολες εποχές που οι Δημότες στενάζουν από την οικονομική κρίση και είναι το λιγότερα προκλητικό να χάνονται δεκάδες ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τη μη διενέργεια διαγωνισμών, ακολουθώντας τη μέθοδο των απ’ ευθείας αναθέσεων!

Τέλος, όπως τονίσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο , ο προϋπολογισμός του 2017 βασίζεται σε αλλοιωμένα στοιχεία αποθεματικού, λόγω της απόφασης αναμόρφωσης προϋπολογισμού που ποτέ δεν εισηγήθηκε , ποτέ δεν συζητήθηκε και ποτέ δεν ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού αλλά παρ’ όλα αυτά ενσωματώθηκε στον προϋπολογισμό .

Για όλους αυτούς τους λόγους καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό και θεωρούμε υποχρέωσή μας, μαζί με τις ενέργειές μας προς τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, να ενημερώσουμε τους Δημότες του Ωρωπού .

                                                     Ο επικεφαλής

                                             ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ