ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ-Γιώργος Παναγόπουλος: “Είμαι ανοικτός να συμμετάσχω στα Δημοτικά δρώμενα του Ωρωπού”

 

Αποκλειστική συνέντευξη του Προέδρου της ΟΣΩ κ. Γιώργου Παναγόπουλου

 

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ωρωπού, μιλά ανοικτά και ξεκάθαρα στην “Άποψη τώρ@” για την εξυγίανση του Ασωπού ποταμού, το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται στο Δήμο Ωρωπού βαδίζοντας προς τις εκλογές αλλά και για τη θέση του απέναντι στα Δημοτικά δρώμενα.

 

Κύριε Παναγόπουλε ποια είναι η εικόνα σήμερα με την περίφημη εξυγίανση του Ασωπού ποταμού και τι χρειάζεται να γίνει;

Όπως και εσείς γνωρίζετε, η εξυγίανση και η περιβαλλοντική ανάκτηση του Ασωπού, επιβάλλεται από τις δυο καίριες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες εκδόθηκαν μετά από προσφυγές των κατοίκων της περιοχής και της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ωρωπού, όπου καλείται η Διοίκηση χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση: «α) να διακόπτει τη λειτουργία όσων μονάδων δεν διαθέτουν σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων ή λειτουργούν κατά παράβαση των σχετικών με την επεξεργασία αποβλήτων περιβαλλοντικών όρων, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω ρύπανση του οικοσυστήματος, β) να επιλύσει το γενικότερο πρόβλημα επεξεργασίας αποβλήτων, είτε με την κατασκευή κεντρικής μονάδας, είτε με όποιο αντίστοιχο έργο επιλέξει, ενόψει και των σχετικών μελετών, και γ) να λάβει τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης του διαταραχθέντος οικοσυστήματος».

 Στο πλαίσιο αυτών των αποφάσεων, συστάθηκε Τριμελής Επιτροπή Περιβάλλοντος με Περιφέρεια, Δήμο Ωρωπού και Ομοσπονδία Συλλόγων Ωρωπού, ΟΣΩ,  με την Ομοσπονδία να προτείνει τον συνεχή έλεγχο με κατάλληλες χημικές αναλύσεις όλων των υδάτων της ευρύτερης περιοχής, και να συντάσσει με το Τμήμα Αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, το πρόγραμμα του έλεγχου, όχι μόνο για τις γνωστές χημικές ενώσεις αλλά για πολλές ακόμη ενώσεις, που σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση τις θεωρεί ύποπτες για τη διακινδύνευση της Δημόσιας Υγείας. Επίσης η Περιφέρεια Αττικής δέσμευσε μετά από πρόταση της Ομοσπονδίας και της κοινής Επιτροπής Περιβάλλοντος 100.000 ευρώ για την δημιουργία Παρατηρητηρίου Υγείας και στον Ωρωπό, όπως ανάλογο λειτουργεί  στην άτυπη βιομηχανική ζώνη Σχηματαρίου-Οινοφύτων, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς και δέσμευση για κατάλληλη επιδημιολογική έρευνα στους κατοίκους της περιοχής. Και το σπουδαιότερο μετά τις επίμονες προτάσεις μας, υλοποιείται σήμερα το διετές πρόγραμμα χημικών αναλύσεων από το Πανεπιστήμιο Αθηνών στην λεκάνη του Ασωπού, που θα καταδείξει με αδιαμφισβήτητες μετρήσεις τον βαθμό και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της όποιας ρύπανσης στα επιφανειακά νερά του ποταμού, στις γεωτρήσεις της περιοχής, ενώ θα ελεγχθεί διεξοδικά και το πόσιμο νερό των πηγών της Μαυροσουβάλας. Από την αξιολόγηση των μετρήσεων θα υπάρξουν και οι περαιτέρω αποφάσεις για την αντιμετώπιση του οποιουδήποτε προβλήματος.

Η οριστική λύση του προβλήματος όπως αυτή έχει διατυπωθεί από την ΟΣΩ σε Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι να λειτουργήσει η βιομηχανική ζώνη με ουσιαστικούς Κανόνες που όχι μόνο δεν θα επιβαρύνουν περαιτέρω το περιβάλλον και την Δημόσια Υγεία, αλλά θα συμβάλλουν στην σταδιακή περιβαλλοντική ανάκτηση της περιοχής, με εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», και έτσι κατά προτεραιότητα να ικανοποιηθούν δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος, όπως Μονάδες επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών λυμάτων, κατασταλτικοί έλεγχοι, χωροθέτηση και κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Βιομηχανικών αποβλήτων, σταδιακή απορρύπανση Ασωπού και του Υπόγειου Υδροφορέα, μαζί με την χωροταξική ρύθμιση για τον έλεγχο και την νομιμότητα της λειτουργίας της υφιστάμενης βιομηχανίας. Αυτή η λύση επιδιώκεται από την ΟΣΩ να υλοποιηθεί με συνεχείς της παρεμβάσεις σε όλη την αρμόδια διοίκηση.

Ως Πρόεδρος της ΟΣΩ είστε ικανοποιημένος από την μέχρι τώρα πορεία και το έργο της Δημοτικής Αρχής;

 Γνωρίζετε ότι κάθε Νοέμβριο, η Ομοσπονδία Συλλόγων Ωρωπού και η Δημοτική Αρχή πραγματοποιούν μια ενημερωτική και εποικοδομητική συνάντηση όπου τίθενται όλα τα μικρά και μεγάλα προβλήματα που απασχολούν τους κατοίκους και Συλλόγους της ευρύτερης περιοχής. Μετά από αυτές τις συναντήσεις και διαπιστώσεις έχουν δρομολογηθεί λύσεις ή ακόμη και πραγματοποιηθεί ανάλογα έργα σε πολλά καίρια προβλήματα. Αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι υπάρχουν χρόνια προβλήματα που απαιτούν την άμεση επίλυσή τους, όπως η διαχείριση των αστικών υγρών λυμάτων, η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, η επεξεργασία και ανακύκλωση  των σκουπιδιών, τα κρίσιμα αντιπλημμυρικά έργα, οι αναπλάσεις των αστικών κέντρων, η ολοκλήρωση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού, οι εντάξεις περιοχών στο σχέδιο πόλεως, τα διόδια, κ.α. Όμως την τελική αξιολόγηση των υπέρ και κατά των προαναφερόμενων προβλημάτων και λύσεων, θα την εκτιμήσουν οι ίδιοι οι Δημότες Ωρωπού, στις προσεχείς Δημοτικές Εκλογές.

Μπορεί ο Ωρωπός να κερδίσει το στοίχημα της ανάπτυξης και της βελτίωσης του τουριστικού προϊόντος προς όφελος της κοινωνίας;

 Η ανάπτυξη και η επισκεψιμότητα στην περιοχή είναι φυσικά εφικτή, αρκεί να κινηθεί η εκάστοτε Δημοτική Αρχή σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας έχει σχέση με την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής, την βελτίωση των υποδομών, την ανάδειξη και προστασία του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος  καθώς και την γρήγορη ένταξη περιοχών στα σχέδια πόλεως. Ο δεύτερος άξονας έχει σχέση με την ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση της μεγάλης πολιτισμικής κληρονομιάς που διαθέτει ο Ωρωπός. Λίγοι από εμάς που κατοικούμε στον Ωρωπό γνωρίζουμε την πραγματική αξία αυτού του Τόπου. Γι αυτό και η Ομοσπονδία Συλλόγων Ωρωπού με περισσότερα από 23 χρόνια επίμονους αγώνες για την περιβαλλοντική ανάκτηση του Ασωπού και για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης βιομηχανικής ρύπανσης, δημιούργησε και προωθεί με μεγάλη επιτυχία τον Πολιτιστικό Σύλλογο « Αμφιάραος – Αρχαία Γραία», πιστεύοντας ότι ο  αρχαιολογικός χώρος του Αμφιαράειου, δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο μνημείο, αλλά τον φορέα ενός ευρύτερου χωρικού, πολιτισμικού και περιβαλλοντικού άλματος της περιοχής του Ωρωπού, που η ανάδειξή του μαζί και με τις σπουδαίες μεταβυζαντινές αρχαιότητες του Ωρωπού, θα δημιουργήσουν ένα πόλο έλξης για μεγαλύτερη ανάπτυξη και επισκεψιμότητα στην περιοχή. Μάλιστα ιδιαίτερη συμβολή θα έχει η πολυσυζητημένη ανέγερση κατάλληλου Μουσειακού Χώρου, που θα προβάλλει τον «θαμμένο» επί δεκαετίες πλούσιο αρχαιολογικό πλούτο της ευρύτερης περιοχής του Ωρωπού.

 Εδώ και μήνες υπάρχει μια έντονη κινητικότητα γύρω από τις δημοτικές εκλογές. Εκτιμάτε ότι θα βρεθούμε προ εκπλήξεων με τα αποτελέσματα των εκλογών;

 Αυτό που μπορώ να σας αναφέρω είναι ότι από την μέχρι τώρα αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προηγούμενων εκλογών είναι ότι δύσκολα επανεκλέγεται η ίδια Δημοτική Αρχή. Βέβαια κάθε φορά οι συνθήκες είναι διαφορετικές, και όλα μπορούν να ανατραπούν,  ενώ μπορεί να υπάρξουν εκπλήξεις, αφού ο ισχύων  εκλογικός νόμος, δίνει την δυνατότητα να δημιουργηθούν περισσότεροι Συνδυασμοί και έτσι θα υπάρχουν περισσότερες επιλογές για τους Δημότες αλλά και προϋποθέσεις για ευρύτερες συναινέσεις και συμμαχίες. 

 Ακούγεται έντονα το όνομα σας για πιθανή κάθοδό σας στις δημοτικές εκλογές. Ισχύει αυτό και υπό ποιους όρους;

Θα ήθελα να γνωρίζετε ότι προϋπόθεση για να ασχοληθώ με τα Δημοτικά δρώμενα, αποτελεί η δημιουργία μιας ανεξάρτητης Κίνησης, που θα λειτουργεί απρόσκοπτα στη βάση αδιαπραγμάτευτων Αρχών, και που η επιλογή του Επικεφαλής του Συνδυασμού, θα προκύπτει από ένα διευρυμένο Ιδρυτικό Συνέδριο, μετά από σχετική πρόσκληση για συμμετοχή σ’ αυτό, όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού κατοίκων και προσωπικοτήτων της περιοχής. Οι Αρχές που θα διέπουν και θα χαρακτηρίζουν την προοπτική αυτής της κίνησης, πρέπει να είναι η  δέσμευση για διαφανή διαχείριση του Δημοτικού και Δημόσιου χρήματος, χωρίς αναθέσεις σε πρόσωπα που διασυνδέονται με Δημοτικούς Συμβούλους και υπευθύνους της Δημοτικής Κίνησης, με οποιοδήποτε βαθμό συγγενείας, κανόνες για χρηστή διακυβέρνηση που θ’ αποτρέπουν προσωπικά οφέλη, η ίση δυνατότητα πρόσβασης όλων των κοινωνικών ομάδων και κατοίκων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων με την διασφάλιση της νομιμότητας, της δικαιοσύνης και της κοινωνικής αποδοχής, η ευρεία συναίνεση για αποφάσεις του Δήμου και η διαρκής ενημέρωση για θέματα που έχουν σοβαρό  περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Τέτοια θέματα είναι η χωροθέτηση δυσμενών χρήσεων (μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων, ΧΥΤΥ, κ.α.) ενώ θα υπάρχει δέσμευση για την αξιοποίηση στην διακυβέρνηση του Δήμου με κατάλληλες επιτροπές, όλων των αξιόλογων, ικανών συμπολιτών μας, ιδιαίτερα αυτών που θα έχουν επιδείξει έμπρακτα μεγάλο βαθμό ανιδιοτελούς κοινωνικής προσφοράς,  αλληλεγγύης και εθελοντισμού, υπέρ του κοινωνικού συνόλου. 

 Με αυτές τις προϋποθέσεις θα μπορούσα να συμμετέχω στα Δημοτικά δρώμενα.

 Σας ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα που μου δώσατε να εκφράσω δημόσια τις απόψεις μου.