Αποτελέσματα ανάλυσης θαλασσινού νερού στην περιοχή Πλάκα Δηλεσίου

Δελτίο Τύπου

Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων ανάλυσης θαλασσινού νερού στην περιοχή Πλάκα Δηλεσίου

Ο Δήμος Τανάγρας σας γνωστοποιεί το πιστοποιητικό ανάλυσης για τη δειγματοληψία που πραγματοποίησε την 12/8/2020 στη θάλασσα Δηλεσίου (παραλία Πλάκας Δηλεσίου).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πιστοποιητικού (το οποίο αναρτούμε), οι μικροβιολογικές συγκεντρώσεις είναι εντός των ορίων που καθορίζονται από τη νομοθεσία και συνεπώς είναι κατάλληλη για κολύμβηση.

Ο Δήμος Τανάγρας τις προσεχείς ημέρες θα πραγματοποιήσει και νέες δειγματοληψίες στη θάλασσα Δηλεσίου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Βασίλης Περγάλιας