Απόρριψη της ένστασης του κ. Ανδρέα Μπαλόκα, μέλους του Δ.Λ.Τ. Σκάλας Ωρωπού

Ακόμα μια κίνηση «γόνιμης αντιπολίτευσης» έπεσε στο κενό. Αναφερόμαστε στην ένσταση του κ. Ανδρέα Μπαλόκα προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για διενέργεια ελέγχου και νομιμότητας της απόφασης με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Σας πληροφορούμε πως απορρίφθηκε η ένσταση του εν λόγο κυρίου, καθώς «τα ζητήματα που έθεσε στην από 15-5-2017 ένστασή του δεν επηρεάζουν τη σύνταξη και έγκριση του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Σκάλας Ωρωπού για το έτος 2017». 

Και η ειρωνεία είναι πως η ένσταση υποβλήθηκε για να «προστατέψει τα συμφέροντα των επαγγελματιών», όπως ανέφερε σε δημοτικό συμβούλιο που παρέστη ως «ειδικός αγορητής» για θέματα Λιμενικού Ταμείου. Αλήθεια πως μπορείς να «προστατεύεις» κάποιον όταν του στερείς βασικές λειτουργικές του ανάγκες όπως φωτισμό, καθαριότητα, επισκευές για την ασφάλεια και ωφέλεια των πολιτών, καθώς και απαραίτητες συντηρήσεις;

Προσηλωμένος απόλυτα στην «κομματική πειθαρχία», που του επέβαλλε ο συνδυασμός του κ. Γιασημάκη, τηρώντας απαράκλητα τον μηχανισμό ενστάσεων και καταγγελιών, χωρίς ουσιαστικό λόγο, μόνο και μόνο για να καθυστερούν τις διοικητικές πράξεις, ακόμα μια ένσταση έπεσε στο κενό σαν την ένσταση του επικεφαλής του, που έπραξε την ιδία ακριβώς ενέργεια κατά του προϋπολογισμού του Δήμου.

Αυτές οι αποπροσανατολιστικές ενέργειες, τις οποίες έχουν καθιερώσει, πλέον, στον συνδυασμό της ελάσσονος αντιπολίτευσης, έχουν μοναδικό στόχο την καθυστέρηση και τη διαταραχή των υπηρεσιών του Δήμου και απορρέουν από τον αρνητισμό και την μανία καταδίωξης που τους διακατέχουν.

Έχει γίνει καθημερινό φαινόμενο και θέμα συζήτησης των υπηρεσιών μας, ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργούν άψογα, έχοντας ως στόχο να μη βρεθεί τίποτα «μεμπτό», προκειμένου να αποφευχθεί η ένσταση ή η προσφυγή σε κάθε διοικητική πράξη. Οι δαιδαλώδης διαδικασίες που ορίζονται σε κάθε δημόσια εφαρμογή, ευνοούν αυτές τις πρακτικές με αποτέλεσμα τις μακρόχρονες καθυστερήσεις μηνών.

Είμαστε, όμως, έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε πιθανή «επίθεση». Οι πράξεις της δημοτικής αρχής είναι θωρακισμένες νομικά και οι υπηρεσίες έχουν την δυνατότητα να ανταπεξέρχονται σε κάθε είδους κατευθυνόμενες στρεβλώσεις.

Ο κόσμος γνωρίζει τις προσπάθειες του καθενός και ανάλογα κρίνει. Έχει κατατάξει τον καθένα μας στην συνείδηση του και τα αποτελέσματα θα είναι απτά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.