Από το κακό στο χειρότερο η εκτίμηση για το ΑΕΠ

27.11.2015

Αναθεώρησε επί τα χείρω την εκτίμηση για το ΑΕΠ η στατιστική υπηρεσία στη δεύτερη μέτρησή της.

Έτσι λαμβάνοντας υπόψη τα νέα στοιχεία εκτιμά ότι κατά το 3ο τρίμηνο 2015, παρουσίασε μείωση κατά 0,9% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2015 έναντι της μείωσης 0,5% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση (13-11-2015).

Σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο 2014, παρουσίασε μείωση 1,1% έναντι της μείωσης 0,4% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση.

Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 3ο τρίμηνο 2015, παρουσίασε μείωση κατά 0,9 % σε σχέση με το 3ο τρίμηνο 2014 έναντι της μείωσης 0,1% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση του 3ου τριμήνου και είχε ανακοινωθεί στις 13- 11-2015.

Όπως αναφέρεται οι διαφορές αυτές είναι αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση. Τα στοιχεία αυτά είναι είτε μηνιαία (όπως στοιχεία μηνός Σεπτεμβρίου Ισοζυγίου Πληρωμών) είτε τριμηνιαία (όπως δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού).

Οι τριμηνιαίες μεταβολές με βάση εποχικά διορθωμένα στοιχεία σε όρους όγκου έχουν ως εξής:

* Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 1% σε σχέση με το 2° τρίμηνο του 2015.

* Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 7% σε σχέση με το 2° τρίμηνο του 2015.

* Μείωση κατά 7,1% σε σχέση με το 2° τρίμηνο του 2015 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,5% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 16,1%.

* Μείωση κατά 16,9% σε σχέση με το 2° τρίμηνο του 2015 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 12,1% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 31,4%.

Οι ετήσιες μεταβολές με βάση εποχικά διορθωμένα στοιχεία σε όρους όγκου έχουν ως εξής:

* Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 0,1% σε σχέση με το 3° τρίμηνο του 2014.

* Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 12,9% σε σχέση με το 3° τρίμηνο του 2014.

* Μείωση κατά 11,4% σε σχέση με το 3° τρίμηνο του 2014 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,7% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 24,9%.

* Μείωση κατά 19,9% σε σχέση με το 3° τρίμηνο του 2014 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 16,3% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 34,5%.