Αρνητική Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών στην Δ.Ε. Δερβενοχωρίων

Αρνητική απάντηση έδωσε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τανάγρας στο αίτημα της εταιρίας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΑΙΔΟΥΡΟΡΑΧΗ Α.Ε.-Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για  την εγκατάσταση νέου  αιολικού  σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6 MW στη θέση Μαυροπλαγιά-Γκελεσίτης-Μαυροβούνι της Τοπικής Κοινότητας Δάφνης της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας.

Την απόφαση της επιτροπής γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Τανάγρας κ. Β. Περγάλιας στους κατοίκους της Δ.Ε.  Δερβανοχωρίων, με έγγραφό του,  τηρώντας στο ακέραιο την υπόσχεση που τους είχε δώσει κατά την συνάντηση του μαζί τους στις 11/9/2016 στο Πνευματικό Κέντρο Σκούρτων, ότι ο Δήμος δεν θα γνωμοδοτήσει θετικά σε καμία νέα εγκατάσταση αιολικών πάρκων στη περιοχή της Δ.Ε. Δερβενοχωρίων.

Ο κ. Περγάλιας  είχε τονίσει τότε ότι ο Δήμος Τανάγρας και κυρίως το Δ .Ε.  Δερβανοχωρίων δεν μπορούσε να δεχτεί την εγκατάσταση κι άλλων ανεμογεννητριών, κάτι το οποίο είχε καταστήσει σαφές, όπως είχε αναφέρει, και στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κ.  Μπακογιάννη ο οποίος αποδέχτηκε την απόφαση της Δημοτικής Αρχής και των κατοίκων και δεσμεύτηκε ότι θα συμπορευτεί μαζί τους σε κάθε νόμιμη διεκδίκηση τους.

Να σημειώσουμε ότι ήδη στην περιοχή της Δ.Ε. Δερβενοχωρίων υπάρχουν 93 ανεμογεννήτριες και οι εταιρίες σχεδιάζουν την εγκατάσταση άλλων 57 ώστε ο συνολικός αριθμός να φτάσει τις 150 νούμερο που είναι υπερβολικός για την περιοχή.

Κι ακόμη ότι, ήδη, η νομική υπηρεσία του Δήμου Τανάγρας έχει συγκεντρώσει τους τίτλους  των ιδιοκτητών των ακινήτων  εκείνων που θίγονται από την εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών με στόχο να προχωρήσει στην κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.

Συγκεκριμένα η  απόφαση της επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τανάγρας έχει ως εξής:

« Η επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τανάγρας με την με αρ. 45/2016 απόφασή της (ΑΔΑ : 729ΟΩΗΒ-ΑΙ1) στις 11-11-2016 γνωμοδότησε αρνητικά για την έγκριση της Μ.Π.Ε. της Εταιρίας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΑΙΔΟΥΡΟΡΑΧΗ Α.Ε. – Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για τον αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6 MW στη θέση Μαυροπλαγιά – Γκελεσίτης – Μαυροβούνι της Τοπικής Κοινότητας Δάφνης της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας».