Ασφαλιστικοί φορείς

5.12.2015

του Δρ. Ξενοφώντα Βεργίνη

To Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης δεν μπορεί να είναι μια οριζόντια γραμμή που αγνοεί τις ιδιαιτερότητες ασφαλισμένων: κλαδικά, χωροταξικά, εισοδηματικά και λοιπά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια!

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει  ότι οι ασφαλιστικοί φορείς πρέπει να είναι σε αριθμό όσες και οι ιδιαιτερότητες! Αλλά ακόμη και αν δημιουργηθεί ένας ασφαλιστικός φορέας δεν σημαίνει πως όλοι οι ασφαλισμένοι μπορεί να ισοπεδωθούν κάτω από τον ίδιο ασφαλιστικό πιεστήριο! Όπως κι αν έχει η κατάσταση, αυτό που πρέπει να υπογραμμισθεί είναι ότι το Σύστημα πρέπει να έχει Ενιαία Εποπτική Αρχή και να λειτουργεί σε ενότητα εσωτερικής επικοινωνιακής τεχνολογικής διασύνδεσης δικτύων (ανεξάρτητα αν θα είναι ένας ή περισσότεροι Ασφαλιστικοί Φορείς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα επιτυγχάνεται η συμβατότητα και η απόδοση των Συστημάτων και παράλληλα θα διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του συγκεκριμένου ή των συγκεκριμένων Οργανισμών με εκείνους του Δημοσίου γενικότερα!

Η εσωτερική συνοχή του ασφαλιστικού αντικειμένου, η κοινή βάση δεδομένων και η άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση στα δεδομένα οδηγούν σε εξοικονόμηση χρόνου και οικονομικών πόρων, ενώ πολλαπλασιάζουν την ασφαλιστική ικανότητα του Φορέα και την άμεση απόδοση όλων των παροχών στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους. Τα συστήματα ΑΡΙΑΔΝΗ, ΗΛΙΟΣ, ΕΡΓΑΝΗ και ΑΤΛΑΣ που διαχειρίζεται  ο ΗΔΙΚΑ και διαθέτει  τη κεντρική βάση δεδομένων, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και αποτελεί πρόοδο. Όμως, τα συστήματα αυτά  απέχουν από το να αποτελούν Ενιαία Αρχή υπαγωγής στην Ασφάλιση και απονομής  Συντάξεων και λοιπών Μεταβιβάσεων, εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων και παράλληλα ενοποίησης Κοινωνικής Ασφάλισης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Ποιος πρέπει να είναι ο αριθμός των ασφαλιστικών φορέων; Σήμερα, λειτουργούν αρκετοί ασφαλιστικοί φορείς. Διακρίνονται κυρίως οι εξής τρείς: ΙΚΑ (για εργαζόμενους σε εργοδότες), ΟΑΕΕ (ελεύθεροι επαγγελματίες) και ΟΓΑ (παραγωγοί – γεωργοί, εργάτες γης και οι άλλες κατηγορίες εργαζομένων του αγροτικού τομέα) Οι τρείς ασφαλιστικοί φορείς μπορεί να ενοποιηθούν σε έναν (στη βάση διακεκριμένων ενοτήτων) ή και σε δύο ΙΚΑ και ΟΑΕΕ μαζί και ΟΓΑ ξέχωρα (θα εξηγήσω σε επόμενο άρθρο).

Ο ενιαίος Φορέας  θα είναι υπεύθυνος εφαρμογής ασφαλιστικής πολιτικής που θα αφορά την ενότητα διαδικασιών υπαγωγής στην ασφάλιση, την ενότητα διαδικασιών απονομής συντάξεων και λοιπών μεταβιβάσεων και την ενότητα εξυπηρέτησης  ασφαλισμένων  και συνταξιούχων  σε συνεργασία και συντονισμό με Κέντρα  εξυπηρέτησης (όπως Ανταποκριτές – ΚΕΠ- Τράπεζες κ.λπ.) και κανάλια εξυπηρέτησης (internet, email, call center κ.λπ.).

Σ’ ό, τι αφορά, όμως, την καταβολή και είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών και συντάξεων μπορεί να υπάρξει «Ειδικός Μηχανισμός» ή Ειδικό Ταμείο που μπορεί  να υπαχθεί στο Υπουργείο Οικονομικών όπου και θα χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες του TAXINET. Με το τρόπο  αυτό θα αντιμετωπισθεί και αποτελεσματικότερα η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών αλλά και η μείωση του αριθμού και του ύψους των ληξιπρόθεσμων οφειλών! Στο σημείο αυτό πρέπει να επανεξετασθεί η ύπαρξη και το καθεστώς λειτουργίας του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών, το γνωστό ΚΕΑΟ.

 Σύστημα «ΑΤΛΑΣ»

Είναι το Σύστημα το οποίο καταγράφει το χρόνο ασφάλισης όλων των Ελλήνων σε όλους του Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης της χώρας. Μέχρι σήμερα έχει ενσωματωθεί ο χρόνος ασφάλισης των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ από το 1994 και για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ από το 1998. Συνολικά έχουν ενσωματωθεί περίπου 3 δισεκατομμύρια ημέρες ασφάλισης. Ακολουθεί η ενσωμάτωση του χρόνου ασφάλισης των ταμείων ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και το ΝΑΤ και για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ για το διάστημα 1994 – 1997. Το Σύστημα αυτό δημιουργεί το «βιογραφικό»  χρόνου ασφάλισης κάθε ασφαλισμένου και αποτελεί τη βάση συγκρότησης του Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων περίθαλψης που σημαίνει ότι καταργείται  η θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας.

Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»

Ένα Σύστημα που πληροφορεί τη Πολιτεία και τους ενδιαφερόμενους μέσω του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για το επίπεδο εργασίας και απασχόλησης εργατικού δυναμικού και τις μεταβολές του σε καθημερινή βάση.

Εργάνη = Η θεά Αθηνά ονομαζόταν και Εργάνη ως θεά προστάτιδα της εργασίας και ως δημιουργική μητέρα των τεχνών των Μουσών. Εργάνη = έργον.

Σύστημα «ΑΡΙΑΔΝΗ»

Είναι το Σύστημα μέσω του οποίου ελέγχεται η παραβατικότητα εισαγωγής στην ασφάλιση και την απονομή σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και διαδοχικής και επομένως αποφυγής παράνομης είσπραξης συντάξεων ή λοιπών ασφαλιστικών παροχών.

Αριάδνη = κόρη του Βασιλιά της Κρήτης Μίνωα και της κόρης του Ήλιου  Πασιφάης. Βοήθησε το Θησέα να σκοτώσει το Μινώταυρο και στη συνέχεια έζησε στη Νάξο και λατρευόταν ως θεότητα του Αιγαίου.