Αυξήθηκαν τα ληξιπρόθεσμα ιδιωτών προς το δημόσιο

15.3.2016

Στα 86,298 δισ. ευρώ ανήλθε το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο την 1η Ιανουαρίου 2016 από τα οποία το 99,9% οφείλονται από 4.299.932 φορολογούμενους με χρέη έως 1,5 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα το συνολικό χρέος αυτών των οφειλετών ανέρχεται σε 19,735 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 22,9% των συνολικών οφειλών.

Τα υπόλοιπα 66,564 δισ. ευρώ ή το 77,1% των οφειλών είναι μεγαλύτερες του 1,5 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν σε 5.221 οφειλέτες (ή το 0,1%).

Τα στοιχεία της απολογιστικής έκθεσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για το 2015 αποκρυπτογραφούν την διάρθρωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών οι οποίες αυξήθηκαν κατά 14,7% συγκριτικά με το 2014.

Ενδεικτικό είναι επίσης ότι από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο τα 30,512 δισ. ευρώ (35,4%) αφορούν πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τα 16,689 δισ. ευρώ (19,3%) αφορούν ΦΠΑ, τα 15,636 δισ. ευρώ ( 18,1%) αφορούν φόρο εισοδήματος, τα 8,630 δισ. ευρώ είναι δάνεια και τα υπόλοιπα 14,232 δισ. ευρώ (17,2%) σχετίζονται με άλλες κατηγορίες φόρων.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία, ποσά ως 3.000 ευρώ οφείλουν 3,6 εκατ. οφειλέτες, ποσά από 3.001 έως 5.000 ευρώ οφείλουν 203.295 οφειλέτες και από 5.001 έως 10.000 ευρώ οφείλουν 194.852 οφειλέτες. Χρέη μεγαλύτερα από 100 εκατ. ευρώ έχουν 62 οφειλέτες.