Αυτά τα έθνη ζουν περισσότερο από κάθε άλλο λαό

Αν και τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά.

Γιατί είναι οι Αυστραλοί και οι Ελβετοί με τα υψηλά πρότυπα υγείας και ζωής αυτοί που απολαμβάνουν τα χρυσά χρόνια της τρίτης ηλικίας περισσότερο από κάθε άλλο έθνος.

Αυτό μας λέει τουλάχιστον η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Population Studies» και προσπάθησε να συλλάβει το προσδόκιμο ζωής με πιο ακριβείς όρους και καλύτερα μοντέλα πρόβλεψης, αναλύοντας απείρως περισσότερο τους δείκτες θνησιμότητας και τις άλλες μεταβλητές που αποδίδουν τα μεγέθη του προσδόκιμου ζωής.

Μέχρι τώρα οι δείκτες προσδόκιμου ζωής υπολογίζονταν μέσω της εύρεσης του μέσου όρου ηλικίας θανάτου για τους ανθρώπους μιας συγκεκριμένης χώρας σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Αν, για παράδειγμα, ο μέσος όρος φυσιολογικού θανάτου ήταν τα 79 χρόνια, τότε αυτό το 79 μετατρεπόταν στο προσδόκιμο ζωής της εν λόγω χώρας. Το ανεπαρκές αυτό μοντέλο, ανεπαρκές να συμπεριλάβει όλες τις αποκλίσεις και τις προόδους δηλαδή, εγκαταλείφθηκε σε αυτή τη μελέτη, η οποία υπολόγισε όλα τα ετήσια προσδόκιμα ζωής από το 1950 ως τα σήμερα για 15 διαφορετικές χώρες.

Με το νέο μοντέλο στα χέρια τους, οι ερευνητές μας λένε πως οι αυστραλοί άντρες έχουν το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής στα 74,13 χρόνια, ενώ στις γυναίκες τη βασιλική θέση καταλαμβάνουν οι Ελβετίδες με αυτό το 79,03 χρόνια.

Οι ελβετοί άντρες είναι οι δεύτεροι παγκοσμίως με το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, στα 74,02 χρόνια, ενώ δεύτερες στις γυναίκες είναι οι Αυστραλές, με 78,79 χρόνια…

 

newsbeast