Αχίλλειος πτέρνα της Δημοτικής Αρχής Ωρωπού το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Σε Αχίλλειο πτέρνα της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Ωρωπού εξελίσσεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο με αποτέλεσμα να αμαυρώνεται το όποιο έργο της.

Η ιστορία είναι παλιά και τείνει να μετεξελιχθεί σε γεφύρι της Άρτας, γιατί παρά το γεγονός ότι πρόσφατα νομιμοποιήθηκε με διαπιστωτική πράξη, στις 16 Ιανουαρίου, και ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο προϋπολογισμός του 2016, όλα φαίνεται να είναι στον αέρα.

Σύμφωνα με έγκυρους νομικούς κύκλους η πορεία νομιμοποίησης του Δ.Λ.Τ.Σ.Ω, όσο και η ψήφιση του  προϋπολογισμού, εμπεριέχουν πολλές υπερβάσεις. Θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί ενέργειες επικύρωσης αποφάσεων από τον αρμόδιο υπουργό Οικονομικών και έν συνεχεία από την Αποκεντρωμένη Περιφέρεια πριν φτάσει η ιστορία στο Δημοτικό Συμβούλιο και ληφθεί η όποια απόφαση.

Και τούτο γιατί η νομιμοποίηση του Δ.Λ.Τ.Σ.Ω. έγινε με στοιχεία του 2012, ενώ ο προϋπολογισμός στηρίχτηκε σε στοιχεία του 2015 όταν το Νομικό Πρόσωπο, τυπικά τουλάχιστον, δεν είχε νομιμοποιηθεί.

Είναι γεγονός ότι ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Ω. κ. Γιώργος Δάβρης καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για να κλείσουν οι πληγές του παρελθόντος και να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του Νομικού Προσώπου, έχοντας αρωγό σε αυτή την προσπάθεια και τον Δήμαρχο κ. Θ. Ρούσση.

Δυστυχώς τα προβλήματα και η ελληνική γραφειοκρατία έχουν τη δική τους λογική και το Νομικό Πρόσωπο έχει λάβει σειρά αποφάσεων, οι οποίες είναι στον αέρα εάν κι εφόσον  δεν επικυρωθούν οι αποφάσεις των οικονομικών δεδομένων παρελθόντων χρόνων, άρα και του προϋπολογισμού του 2016.

Ο κ. Δάβρης έχει ζητήσει την συνδρομή του ΣΔΟΕ μέσω του υπουργείου Οικονομικών για να γίνει έλεγχος των Οικονομικών στοιχείων αλλά η απάντηση ήταν ότι αυτός θα γίνει σε περίπου μια δεκαετία. Άρα ο μόνος δρόμος είναι οι Ορκωτοί Λογιστές, ώστε να κλείσει αυτό το κεφάλαιο που ταλανίζει τη Δημοτική Αρχή.

Βεβαίως κι αυτά τα προβλήματα να λυθούν υπάρχουν οι δικαστικές εκκρεμότητες οι οποίες θα τραβήξουν σε μάκρος, μεταξύ του πρώην Προέδρου του Κρατικού Λιμενικού Ταμείου κ. Αν. Γαζβινιάν και του μέλους του Δ.Λ.Τ.Σ.Ω. κ. Δ. Καμπιώτη. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος όλα αυτά καθυστερούν το έργο της Δημοτικής Αρχής και δημιουργούν εμπόδια στην ομαλή λειτουργία των καταστημάτων που χρησιμοποιούν την χερσαία λιμενική ζώνη. Ακόμα κι αυτή την ανάπλασή της που μελετά ο Δήμος.

Από την άλλη υπάρχει και η Αντιπολίτευση η οποία έχει βρει «πεδίον λαμπρόν» δράσης για να ασκήσει το αντιπολιτευτικό της έργο στο πλαίσιο βέβαια του ελεγκτικού της έργου ,αλλά και υπό το πρίσμα του προσπορισμού κομματικών ωφελειών.

Σε κάθε  περίπτωση το Δ.Λ.Τ.Σ.Ω. είναι το μήλο της έριδος μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της Αντιπολίτευσης με κυματοθραύστη τον σημερινό Πρόεδρο του νομικού προσώπου κ. Γ. Δάβρη ο ποίος έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά αναφορών προς το υπουργείο Οικονομικών, την Αποκεντρωμένη Περιφέρεια αλλά και τον Εισαγγελέα.

Εκείνο πάντως που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι το Δ.Λ.Τ.Σ.Ω. διέπεται από κανόνες  λειτουργίας οι οποίοι δεν μπορεί να παραβιάζονται και οφείλει ακόμη και η Δημοτική Αρχή να τους σέβεται γιατί ουσιαστικά έχει διαχειριστικό ρόλο στη Λιμενική Ζώνη, άρα δεν θα πρέπει να αυθαιρετεί και να περιπλέκεται ακόμη περισσότερο η κατάσταση με αποδέκτες τους επιχειρηματίες αλλά και τους πολίτες του Δήμου που αναζητούν βελτίωση των εγκαταστάσεων στην χερσαία λιμενική ζώνη.