Γενική Συνέλευση Συνεταιρισμού «Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία»

Αφίδνες, 12 Ιανουαρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ του Συνεταιρισμού «Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία» για τη Γενική Συνέλευση στις 11 Ιανουαρίου 2017

Πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2017 με επιτυχία η Γενική Συνέλευση του ΣΔΙΠ. Για τα θέματα που τέθηκαν σε ψηφοφορία υπάρχουν τα εξής αποτελέσματα:

Απαλλαγή των Διοικήσεων από πάσης ευθύνης, δια τα έτη 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015  ΝΑΙ 3, ΟΧΙ 37, ΛΕΥΚΑ 1

Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2017. Προϋπολογισμός διαχείρισης εσόδων και εξόδων. ΝΑΙ 37, ΟΧΙ 4, ΛΕΥΚΑ 0

Έγκριση εκποίησης 2 ακινήτων (οικοπέδων) του ΣΔΙΠ για κάλυψη άμεσων ανελαστικών δαπανών, άλλως, στην περίπτωση ατελέσφορης διαδικασίας εκποίησης, έγκριση επιβολής έκτακτης εισφοράς 100€ ανά οικόπεδο. ΝΑΙ 33, ΟΧΙ 7, ΛΕΥΚΑ 1

Εγκρίθηκε η σύσταση επιτροπής με την ονομασία Αρχιτεκτονικού κανονισμού, Περιουσίας και Τεχνικής Υποστήριξης με μέλη τους κ.κ. Γεώργιο Κουλογιάννη, Ανδρέα Κυρόζη και Ευστάθιο Πετρόπουλο, προκειμένου να υποστηρίζει τις εργασίες του ΔΣ.

Εντός των προσεχών ημερών θα ανακοινωθούν τα πρακτικά.

Η Γενική Συνέλευση του ΣΔΙΠ στις 11 Ιανουαρίου 2017 μαγνητοσκοπημένη, για όσους δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν ή να την παρακολουθήσουν on line κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της.