Γιώργος Παναγόπουλος: Να καθιερωθεί η 25η Μαρτίου Τοπική Δημόσια Γιορτή στο Δήμο Ωρωπού

Η Εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου και ο απελευθερωτικός αγώνας του 1821, που περιλαμβάνει την “Μάχη του Ωρωπού”, έχουν την Ιστορική διασύνδεση, ώστε να επιλεγεί και να καθιερωθεί μια Τοπική Δημόσια Εορτή.

Αυτές τις μέρες που εορτάζουμε την Ελληνική Επανάσταση του 1821, με πλήθος εκδηλώσεων και δημόσιων συμβολικών αναφορών, είναι ευκαιρία  να ανατρέξουμε στα ιστορικά συγγράμματα του Γιάννη Γκικάκη, του Γεωργίου Τσεβά, του Διονυσίου Σουρμελή και αρκετών ακόμη, που ενισχύουν τις εικόνες, τα σύμβολα, τους ήρωες και τις μάχες εκείνης της Ιστορικής περιόδου στην Αττική και την Βοιωτία, να διαβάσουμε την ιστορική ανάλυση των τελευταίων μαχών με επίκεντρο την περιοχή του Ωρωπού, όπου τονίζεται τόσο η σπουδαιότητα της Μάχης του Ωρωπού, όσο και η αναδρομή και αξιοποίηση σημαντικών ιστορικών στιγμών με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή, που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την θετική έκβαση του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα του 1821.

Η ίδια η Μάχη του Ωρωπού, στις 13 Ιουλίου 1829, αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός που μπορεί να αποτελέσει σύμβολο για την Τοπική Κοινωνία, αφού αυτά τα τεκμηριωμένα και αδιάψευστα ιστορικά γεγονότα  μας ευαισθητοποιούν και μας οδηγούν στην ελάχιστη τιμητική αναγνώριση μιας ημέρας μόνιμης Δημόσιας Τοπικής Εορτής.

Είναι τιμητικές οι εικόνες των εμβληματικών ηρώων της περιοχής, όπως ο Γιώργος και Θανάσης Σκουρτανιώτης, ο Νικόλαος Κριεζιώτης,  ο  Κώτσος Βόγκλης, κ.α.,   να κοσμούν τις τοπικές σχολικές αίθουσες, ώστε να καταστούν αυτοί οι “μεγάλοι άνδρες”, τα πρότυπα της νέας γενιάς, και να αποτελέσουν στο μέλλον, την παρακαταθήκη της τοπικής ιστορικής μνήμης.  Άλλωστε η Ιστορική γνώση του παρελθόντος, είναι εκείνη που μας εμπνέει ως πολίτες και Τοπική Κοινωνία.

Αυτές τις ημέρες με το μυαλό και την ψυχή μας στην Εθνική επέτειο, καθίσταται επίκαιρη η σκέψη και η πρόταση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ωρωπού, για την καθιέρωση Ημέρας Επίσημης Τοπικής Δημόσιας Εορτής για το Δήμο Ωρωπού, η Ημέρα της ΜΑΧΗΣ του ΩΡΩΠΟΥ, την 13ηΙουλίου κάθε έτους, όπως καταδεικνύουν τα έγκυρα  ιστορικά κείμενα – συγγράμματα ιστορικών ερευνητών, προεξέχοντος του Ιωάννη Γκικάκη, που έφερε στην επιφάνεια αρχεία και μαρτυρίες για την τελική μάχη της απελευθέρωσης του Ωρωπού και των περιχώρων το 1829, τα οποία κατατάσσουν τη μάχη αυτήν του Ωρωπού, ως την προ τελευταία των αγωνιστών του 1821 και σε μια από τις σπουδαιότερες του Αγώνα.

Άλλωστε η Ιστορία του κάθε τόπου θα πρέπει να αξιοποιείται ως μέσο για να τιμώνται σημαντικά γεγονότα, επιτεύγματα και ήρωες που θα τροφοδοτούν την υπερηφάνεια και θα καλλιεργούν την ιστορική συνείδηση των κατοίκων της περιοχής  μας, αποτελώντας κυρίαρχα σημεία ιστορικής αναφοράς των τοπικών κοινωνιών, αλλά και πεδίο διαμόρφωσης ιστορικής σκέψης με συνέπεια την προετοιμασία συνειδητών πολιτών.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού, θα φέρει άμεσα για ψήφισμα το αίτημα των κατοίκων της περιοχής, και θα καθιερώσει την 13η Ιουλίου κάθε έτους Δημόσια Εορτή Τοπικής εμβέλειας, ώστε  να τιμά και να μνημονεύει με αυτό τον τρόπο το σπουδαίο ιστορικό παρελθόν του Ωρωπού, που είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον απελευθερωτικό αγώνα του 1821.

Γιώργος Χρ. Παναγόπουλος