Γ. Γιασημάκης-Ν. Δημητρίου-Π. Χασιώτης: Φτάνει πια! Όχι Άλλη “Διαφάνεια” Χορτάσαμε …

Θέμα διαφάνειας στη λειτουργία όλων των Θεσμικών Οργάνων (Ο.Ε./ΕΠΖ/ΔΣ) του Δήμου Ωρωπού θέτουν με ανακοίνωση τους οι Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» Γιώργος Γιασημάκης, «ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»  Επαμεινώνδας (Νώντας)  Δημητρίου, «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» Παναγιώτης Χασιώτης.

Στην ανακοίνωση τους κάνουν λόγο για συστηματική προσπάθεια παρακώλυσης της λειτουργίας της αντιπολίτευσης που έχει ως θεσμικό ρόλο τον έλεγχο της Δημοτικής Αρχής.

Συγκεκριμένα οι κύριοι Γ. Γιασημάκης, Νώντας Δημητρίου, Π. Χασιώτης, αναφέρουν τα εξής:

 Φτάνει  πια !

Όχι  Άλλη  ‘’ Διαφάνεια ‘’ Χορτάσαμε …

Η  Δημοτική Αρχή Ρούσση συνεχίζει τον ολισθηρό δρόμο που έχει επιλέξει από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε την διοίκηση του Δήμου Ωρωπού προς το σκοτάδι της αδιαφάνειας στην λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Δήμου (Ο.Ε./ΕΠΖ/ΔΣ) .

Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δεν υπάρχουν μαγνητοφωνημένα  και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Τηρούνται μόνο πρόχειρα  πρακτικά .

Στην Οικονομική Επιτροπή γίνεται μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση των  όσων λέγονται αλλά τα πρακτικά δεν δίνονται στον Δημοτικό Σύμβουλο .

Στο Δημοτικό Συμβούλιο μη μπορώντας να κάνουν διαφορετικά τα πρακτικά δίνονται στους Δημοτικούς Συμβούλους με καθυστέρηση όμως από το ένα Δημοτικό Συμβούλιο στο άλλο ώστε να μην μπορεί να ασκηθεί έλεγχος και ενστάσεις στο περιθώριο των 15 ημερών που προβλέπεται από τον νόμο .

Η καθεστωτική αντίληψη που διακατέχει την Δημοτική Αρχή την οδήγησε να στείλει την Πέμπτη 27/10/2016 δύο προσκλήσεις για Οικονομική Επιτροπή  ( Ώρα αποστολής e-mail 14:41 και 14:42 ) και ταυτόχρονα προσκλήσεις για Δημοτικό Συμβούλιο  ( στις 14:29 ).

Και βέβαια δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα εάν δεν καθορίζονταν οι συνεδριάσεις αυτές , όλες την ίδια ημέρα Δευτέρα 31/10/2016 18:00 η Οικονομική Επιτροπή  , Δευτέρα 31/10/2016 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο και Δευτέρα 31/10/2016 21:00 η Οικονομική Επιτροπή  .

Το πιο παράδοξο είναι ότι από την Πέμπτη 27/10/2016 το μεσημέρι 14:30 που στάλθηκαν οι προσκλήσεις χωρίς να συνοδεύονται από εισηγήσεις των θεμάτων έως την ημέρα των συνεδριάσεων  Δευτέρα 31/10/2016 μεσολαβούν 3 ημέρες ( Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή) αργίες κατά τις οποίες οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας δεν μπορούν να έχουν καμία ενημέρωση για τα θέματα που θα συζητηθούν  και καλούνται να αποφασίσουν σε πλήρες σκοτάδι.

Πρέπει επιτέλους να μάθουν όλοι πως γίνονται οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και πως παίρνονται οι αποφάσεις στον Δήμο Ωρωπού.

Πρέπει άμεσα τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των συνεδριάσεων όλων των οργάνων του Δήμου να δίνονται σε ηλεκτρονική μορφή σε όλους τους  Δημοτικούς Συμβούλους σε χρόνο τέτοιο που να επιτρέπει τον έλεγχο των αποφάσεων.

Δεν είμαστε διατεθειμένοι  να ακολουθήσουμε την Δημοτική Αρχή στον κατήφορο που έχει επιλέξει. Θα συνεχίσουμε να την καταγγέλλουμε στα αρμόδια όργανα και στους  Δημότες ζητώντας το αυτονόητο,  ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ    ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΩΝΤΑΣ)  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔYΑΣΜΟΥ    ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔYΑΣΜΟΥ             ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔYΑΣΜΟΥ

  ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ    ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ       ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ