Δέκα αλλαγές στη διαδοχική ασφάλιση

Δέκα αλλαγές στη διαδοχική ασφάλιση ανοίγουν το δρόμο για πιο γρηγορη σύνταξη  ακόμη και από τα 57,8 για όσους ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ και στη συνέχεια προσλήφθηκαν στο Δημόσιο, ενώ για περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης με πρώτο φορέα το ΙΚΑ και τελευταίο τον ΟΑΕΕ, η έξοδος για σύνταξη καθορίζεται από τα 58,7 σε περιπτώσεις γυναικών, μητέρων με ανήλικο και ανδρών σε 35ετία.

Οι αλλαγές στη διαδοχική αφορούν περίπου 1,5 εκατ. εργαζόμενους που έχουν ασφαλιστεί σε περισσότερα από ένα Ταμεία κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.

Κερδισμένοι ως προς τις προϋποθέσεις εξόδου με ευνοϊκότερα όρια ηλικίας είναι δημόσιοι υπάλληλοι και όσοι ξεκίνησαν την ασφάλιση πριν από το 1993, καθώς έχουν την δυνατότητα ανάλογα με τα ένσημα που έχουν σήμερα να κατοχυρώσουν και να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τα μεταβατικά όρια ηλικίας που ισχύουν ως το 2021 και είναι κάτω των 67 ετών για όσους έχουν λιγότερα από 35 έτη και κάτω των 62 ετών για όσους έχουν από 35 έως και 40 χρόνια.

Για την κατηγορία των νέων από 1ης/1/1993 και μετά ασφαλισμένων σε ένα ή διαδοχικά σε περισσότερα Ταμεία τα όρια ηλικίας είναι κλειδωμένα στα 67 και στα 62 με τη διαφορά όμως ότι η σύνταξή τους θα υπολογίζεται βάσει των εισφορών που πλήρωσαν σε κάθε Ταμείο και όχι μόνον από το μισθό ή το ασφαλιστέο εισόδημα που προκύπτει στον τελευταίο φορέα ασφάλισης.

Οι ασφαλισμένοι που υπέβαλαν αιτήσεις συνταξιοδότησης με διαδοχική ασφάλιση πριν από την εφαρμογή του νόμου, δηλαδή πριν από τις 13/5/2016 έχουν το παλιό καθεστώς δηλαδή το αίτημα κρίνεται από τον τελευταίο φορέα εφόσον έχουν σε αυτόν 1.500 ημέρες εκ των οποίων 500 την τελευταία 5ετία πριν από την υποβολή της αίτησης.

Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές τότε αρμόδιος είναι ο προηγούμενος φορέας.

Το κλειδί για τις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης είναι σε ποιο Ταμείο ο ασφαλισμένος θεμελιώνει δικαίωμα πιο γρήγορα.

Για παράδειγμα όσοι είχαν ΙΚΑ και στη συνέχεια ΟΑΕΕ με συνολικό χρόνο 37 έτη, μπορούν να αποχωρήσουν όχι με τα όρια ηλικίας του ΟΑΕΕ που είναι μετά το 60ό έτος αλλά με τα όρια ηλικίας του ΙΚΑ που είναι από τα 58,5 εφόσον συμπλήρωσαν την ηλικία των 58 από 19/8/2015 και μετά.

Η βασική προϋπόθεση είναι να κατοχυρώσουν τις προϋποθέσεις ΙΚΑ, δηάδή να έχουν ως το 2012, 35 έτη, είτε πραγματικά είτε με εξαγορά πλασματικού χρόνου.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος