Δήμαρχος Ωρωπού Θ. Ρούσσης: Καμία απολύτως εγκατάσταση-δραστηριότητα για τους σκοπούς του ΕΔΣΝΑ

Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού, πραγματοποιήθηκε, χθες, 2 Νοεμβρίου 2017, μέσα σε τεταμένο κλίμα, με θέμα την «Κατάθεση προτάσεων του Δήμου Ωρωπού επί της μελέτης περί υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ Αττικής-Λατομεία, η οποία βρίσκεται σε διαβούλευση».

Το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να απαντήσει σε έγγραφο του ΕΣΔΝΑ που παρελήφθη στις 30/10/2017 και έπρεπε να απαντηθεί στις 3/11/2017. Για αυτό και το θέμα συζητήθηκε με τη μορφή του κατεπείγοντος.

Δυστυχώς σε μια τόσο σημαντική συνεδρίαση, που απαιτούσε ομόφωνη και σύμφωνη γνώμη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, υπήρξαν εντάσεις και αποχωρήσεις.

Κανένας συνδυασμός από την Αντιπολίτευση και των ανεξάρτητων Συμβούλων, δεν κατέθεσε εναλλακτική πρόταση πριν την αποχώρηση τους, εξαιρουμένης της μοναδικής πρότασης που ακούστηκε και συμπεριελήφθη στην εισήγηση του Δημάρχου, που ήταν αυτή του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Μιχάλη Χασιώτη, ο οποίος πρότεινε τη δημιουργία πολιτιστικού πολυχώρου-θεάτρου στην περιοχή.

Ακολούθως παραθέτουμε την εισήγηση του Δημάρχου κ. Θωμά Ρούσση στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο και την πρόταση του κ. Μιχάλη Χασιώτη.

Η εισήγηση του Δημάρχου κ. Θωμά Ρούσση:

«Καλούμαστε, σήμερα, να γνωμοδοτήσουμε βεβιασμένα στο υπ΄αριθμ.πρωτ.11115/26-10-2017 έγγραφο που απέστειλε ο ΕΣΔΝΑ και παρέλαβε ο Δήμος μας στις 30-10-2017 και αφορά την κατάθεση απόψεων και τις θέσεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου σχετικά με τη μελέτη του Ενιαίου Συνδέσμου που αφορά τα ανενεργά λατομεία-μεταλλεία του Νομού Αττικής (154 στον αριθμό), σε συνέργεια με τις προβλεπόμενες δομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων του ΠΕΔΑ Αττικής, περιλαμβανομένου και του Λατομείου “Ντουμάνη” που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας στην ΔΕ Πολυδενδρίου.

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο από τα 154 λατομεία του Νομού Αττικής αποκλείστηκαν τα 101, καθώς χαρακτηρίστηκαν ως ενεργά ή διεκδικούμενης ιδιοκτησίας ή αποκατεστημένα.

Από τα υπόλοιπα 53 Εξοφλημένα Ανενεργά Λατομεία-Μεταλλεία αποκλείστηκαν περαιτέρω τα 33 (ανήκουν σε Α΄ ζώνες προστασίας, έχουν μικρές αποστάσεις από οικισμούς, έχουν πολύ μικρή χωρητικότητα, δεν διαθέτουν ευχερή σχετικά προσβασιμότητα, είναι δυσχερής η μεταφορά δικτύων Ο.Κ.Ω.).

Απέμειναν έτσι 20, τα οποία κρίνονται κατ’ αρχήν κατάλληλα για υποδοχή-εγκατάσταση Δομών διαχείρισης απορριμμάτων, χωρίς να ιεραρχούνται οι θέσεις των ΕΑΛΜ με παραπλήσια καταλληλότητα υποδοχής εγκαταστάσεων και χωρίς να προτείνεται τελική θέση συγκεκριμένων υποδομών.

Το παράδοξο της μελέτης του Συνδέσμου βρίσκεται ακριβώς εδώ. Θα έπρεπε και το ανενεργό λατομείο «Ντουμάνη» στη θέση «Μαυρινώρα» Πολυδενδρίου να είναι εντός των εξαιρουμένων για τους κάτωθι λόγους:

Επειδή σύμφωνα με το ΦΕΚ 707 τ.Δ / 13.12.1979 το λατομείο «Ντουμάνη» που βρίσκεται στη θέση «Μαυρινώρα» Πολυδενδρίου περιλαμβάνεται σε οικιστική ζώνη Α΄, στην οποία απαγορεύεται τέτοιου είδους εγκαταστάσεις και δραστηριότητες.

Επειδή σύμφωνα με το ΦΕΚ 300τ.Β΄/24.03.1980 η εν λόγω περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους της Μαλακάσας, που απαγορεύει τη συγκεκριμένη χρήση.

Επειδή στο υπέδαφος του λατομείου βρίσκεται ο υδροφόρος ορίζοντας των νερών της Μαυροσουβάλας που διαχειρίζεται η ΕΥΔΑΠ και αποτελούν τα στρατηγικά αποθέματα ύδρευσης της Αθήνας σε κρίσιμες περιόδους λειψυδρίας, αντλώντας 150.000 κυβικά ανά 24ωρο, σύμφωνα με βεβαίωση της ΕΥΔΑΠ.

Επειδή η εν λόγω περιοχή έχει κηρυχτεί ως αναδασωτέα σύμφωνα με την υπ.αριθμ.3789/92 Απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 125 τ.Δ/19-02-1993.

Επειδή σύμφωνα με τον Περιφερειακό σχεδιασμό πρέπει να χωροθετηθεί ένας Χ.Υ.Τ.Υ στη Βόρεια Αττική και αυτός έχει ήδη χωροθετηθεί στο «Μαύρο Βουνό» στο Γραμματικό, το οποίο δύναται να εξυπηρετεί και τις ανάγκες του Δήμου Ωρωπού.

Όλοι οι παραπάνω λόγοι συμβάλλουν στη μη αξιοποίηση του ανενεργού λατομείου «Ντουμάνη» για καμία απολύτως εγκατάσταση-δραστηριότητα για τους σκοπούς του ΕΔΣΝΑ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

1-Την εισήγηση του Δημάρχου

2-Την πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μιχάλη Χασιώτη

3-Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010

Μετά από διαλογική συζήτηση, όπως αυτή κατεγράφη στα ταυτάριθμα μαγνητοφωνημένα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1-Να εξαιρεθεί το λατομείο «Ντουμάνη», το οποίο βρίσκεται στη θέση «Μαυρινώρα» Πολυδενδρίου του Δήμου Ωρωπού, από τη μελέτη και τα σχέδια του ΕΔΣΝΑ περί αποκατάστασης και αξιοποίησης των εξοφλημένων ανενεργών λατομείων μεταλλείων Νομού Αττικής. Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια βρίσκει κάθετα αντίθετη τη Δημοτική Αρχή αλλά και όλους τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Ωρωπού.

2-Να γίνει πλήρης αποκατάσταση του εν λόγω λατομείου και να μετατραπεί σε πολυχώρος πολιτισμού-θέατρο και με τη μορφή αυτή να αποδοθεί στον λαό της περιοχής.

3-Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
Λόγω του περιορισμένου χρόνου για την λήψη της απόφασης θα κατατεθούν συμπληρωματικά στοιχεία όπως τεκμηριωμένες απόψεις γεωλόγου-γεωτεχνικού».

Αποχωρήσεις Δημοτικών Συμβούλων: 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Γαζβινιάν Ανδρέας, Τζεβελέκος Νικόλαος, Γιασημάκης Γεώργιος, Παπαγιάννης Γεώργιος, Δημητρίου Επαμεινώνδας και Χασιώτης Παναγιώτης. Πριν τη λήψη της απόφασης αποχώρησε ο κ. Οικονομάκος Ιωάννης.
Ακολουθούν βίντεο από την χθεσινή συνεδρία:

Από το γραφείο Τύπου

του Δήμου Ωρωπού