Δήμος Τανάγρας: Επέκταση Δικτύων Ομβρίων Υδάτων στο Κλειδί και στον Άγιο Θωμά

Ξεκίνησε η διαδικασία επέκτασης του Δικτύου ομβρίων υδάτων στο Κλειδί και πολύ σύντομα θα ξεκινήσει και στον Άγιο Θωμά.

Η παρέμβαση αυτή του Δήμου έρχεται να δώσει λύση στο μεγάλο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι των συγκεκριμένων οικισμών, από τη συγκέντρωση σε συγκεκριμένα σημεία πολύ μεγάλου όγκου ομβρίων υδάτων, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων.

Στον οικισμό του Κλειδιού θα κατασκευαστεί δίκτυο ομβρίων και φρεάτια υδροσυλλογής συνολικού μήκους περίπου 90 m.

Το δίκτυο θα είναι κατασκευασμένο από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος.

Οι σωλήνες θα εγκιβωτιστούν με σκυρόδεμα, ενώ θα γίνει αποκατάσταση των οδών με δύο ασφαλτικές στρώσεις.

Σε κάθε διασταύρωση και αλλαγή διεύθυνσης θα κατασκευαστούν κυκλικά φρεάτια επίσκεψης για την επιθεώρηση και καθαρισμό των δικτύων.

Στον οικισμό του Αγίου Θωμά θα κατασκευαστεί δίκτυο ομβρίων και φρεάτια υδροσυλλογής εμπρός από την παιδική χαρά.

Το δίκτυο θα είναι κατασκευασμένο από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος και το τελικό τμήμα του δικτύου μήκους περίπου 12 m, που θα ενώνει το νέο με το υφιστάμενο δίκτυο θα κατασκευαστεί από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες.

Το συνολικό μήκος του δικτύου ανέρχεται σε περίπου 50 m.

Το έργο αυτό, συνολικού προϋπολογισμού 58.000 Ευρώ, θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον Δήμο Τανάγρας.

Ο Δήμος έχει ως βασικό στόχο, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών του και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και προσπαθεί πάντα να κινείται με αυτό ως γνώμονα.