Δήμος Ωρωπού: Μελέτη Αποχέτευσης Καπανδριτίου-Αφιδνών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19.01.2017

Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 18 Ιανουαρίου, στο γραφείο του Δημάρχου κ. Θωμά Ρούσση, με θέμα τις μελλοντικές ενέργειες  αναφορικά  με την μελέτη αποχέτευσης Καπανδριτιου-Πολυδενδριου και Αφιδνων αλλά και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την κατασκευή των υπόλοιπων βιολογικών καθαρισμών, με βάσει τις νέες προδιαγραφές της ΕΥΔΑΠ, στο Δήμο Ωρωπού.

Στην σύσκεψη μετείχαν ο Γενικός Διευθυντής της ΕΥΔΑΠ κ. Κώστας Βουγιουκλάκης, ο συνεργάτης του κ. Ηλίας Καράμπελας, ο Έκπρόσωπος των μελετητών κ. .Γιώργος Κάζος,  οι Αντιδήμαρχοι κ.κ  Δημήτρης  Βελτανιώτης  και Κωνσταντίνος Δέδες, καθώς και ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Ζώης Καρίνος.

Η ανάθεση της συγκεκριμένης μελέτης έγινε, μετά από δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, που διεξήχθη σύμφωνα με τον Ν.3316/2005 και την απόφαση Ανάθεσης μελέτης 161/2012 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωρωπού..

Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό υπογράφηκε στις 24/9/2012 (α.π. 22381) και προβλέπει συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης της μελέτης 16 μήνες. Το όλο έργο (μελέτη και κατασκευή) είχε ενταχθεί για χρηματοδότηση στο σχετικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ, «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με κωδικό MIS 349392 (α.π. οικ. 119363/14-5-2012) για συνολικό ποσό 11.485.622,66 ευρώ.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 38190/28-07-2014 Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής  Αλλαγής και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με θέμα την Εξυγίανση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το έργο αποχέτευσης Καπανδριτίου έχει δηλωθεί στην κατηγορία 3, ήτοι το έργο έχει περιληφθεί στο σχεδιασμό του ΕΠΠΕΡΑΑ για την επόμενη προγραμματική περίοδο ως έργο «phasing».

Το Τεχνικό Συμβούλιο στην από 29-11-2013 Συνεδρία του ενέκρινε τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση με βάση τις διατάξεις του Άρθρου 29 του Ν.3316/05, καθώς προέκυψε η ανάγκη εκπόνησης των συμπληρωματικών γεωτεχνικών μελετών και εργασιών που κατά το μέγεθος δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση.

Η ανάγκη εκπόνησης αυτών των συμπληρωματικών μελετών και εργασιών προέκυψε διότι στην εγκεκριμένη λύση της Προμελέτης των έργων μεταφοράς ακαθάρτων μέχρι τον αποδέκτη (δίκτυο ΕΥΔΑΠ) περιλαμβάνεται η κατασκευή τμημάτων αγωγών σε μικροσήραγγες προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των αντλιοστασίων και, συνεπώς, το κόστος άντλησης (λειτουργικό κόστος δικτύου), καθώς, επίσης, και  να μειωθεί η πιθανότητα ρύπανσης από κακή λειτουργία (βλάβη) αντλιοστασίων.

Ο σχεδιασμός των μικροσηράγγων κατά την επόμενη φάση της μελέτης (Οριστική μελέτη) προϋποθέτει την ύπαρξη επαρκών γεωτεχνικών στοιχείων κατά μήκος των μικροσηράγγων αυτών προκειμένου να διαπιστωθούν με ικανοποιητική ακρίβεια οι εδαφικές συνθήκες που θα παρουσιαστούν κατά τις εργασίες διάτρησης των μικροσηράγγων.

Ο Δήμος Ωρωπού με το υπ’ αριθμ. 10039/22-05-2017 έγγραφό του, υπέβαλλε τον φάκελο τροποποίησης Περιβαλλοντικών όρων στην ΕΥΔΑΠ, η έγκριση του οποίου εκκρεμεί. Επισημαίνεται ότι σε αυτά έχει συμπεριληφθεί και η ΔΕ Αφιδνών, αφού τα λύματα της περιοχής Αφιδνών προβλέπεται να παραληφθούν από τους αγωγούς συλλογής και μεταφοράς της μελέτης αποχέτευσης Καπανδριτίου.

Την 12η  Ιανουαρίου 2018, υπογράφηκε η δεύτερη συμπληρωματική μελέτη η οποία   αφορά την εκτέλεση γεωτεχνικής έρευνας και μελέτης στις θέσεις που προβλέπεται η κατασκευή μικροσηράγγων για την διέλευση των αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων.

Η μελέτη  θα κοστίσει 160.658,11ε συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα καλυφτεί από ιδίους πόρους. Η προθεσμία εκτέλεσης που διέπεται από την σύμβαση είναι 9 μήνες. Αυτό ακριβώς αποτέλεσε το κύριο θέμα συζήτησης της χθεσινής σύσκεψης.

Ο μελετητής περιέγραψε το εύρος των εργασιών και τις πιθανές δυσκολίες που μπορεί να συναντήσει ερευνώντας την περιοχή. Η μεγαλύτερη ορατή δυσκολία που μπορεί να προκύψει είναι από την ύπαρξη όμβριων αγωγών που προϋπάρχουν στους οικισμούς αυτούς, και η ενδεχόμενη «διασταύρωση» τους με τους μελλοντικά κατασκευαζόμενους αγωγούς, ενδεχόμενο που δεν υπάρχει. Η ύπαρξη αποτύπωσης όλων των δικτύων σε ηλεκτρονική μορφή, από προηγούμενες μελέτες στις εν λόγω περιοχές, αποτελεί ένα ακόμα πλεονέκτημα για την τάχιστη εκπόνηση της μελέτης.

Κατά συνέπεια είναι ορατό  το ενδεχόμενο ολοκλήρωσης της μελέτης λίγο μετά το Πάσχα  και αφού αποφανθεί το Δημοτικό Συμβούλιο και εγκριθεί η Δημοτική Αρχή θα προχωρήσει  στη δημοπράτηση των τευχών και σε σύμβαση με την ΕΥΔΑΠ.

Στο περιθώριο της σύσκεψης, συζητήθηκαν το θέμα του βιολογικού του Καλάμου και των Αγίων Αποστόλων, με βάσει  τις νέες μορφές προσέγγισης και διαχείρισης από την ΕΥΔΑΠ, για τους μελλοντικούς βιολογικούς καθαρισμούς που κατασκευάζονται ανά την Ελλάδα οι οποίες στον σχεδιασμό τους πρέπει να  είναι συμβατές με τον κοινωνικό ιστό των πόλεων και τους μοντέρνους τρόπους διαχείρισης των λυμάτων. Αυτές οι αρχές θα πρέπει να εφαρμοστούν  και στις περιπτώσεις κατασκευής βιολογικών  και στον Δήμο Ωρωπού. Η οριοθέτηση του βιολογικού στην συγκεκριμένη περιοχή, επιτρέπει την εφαρμογή της «νέας αντίληψης διαχείρισης που πνέει στην εταιρεία», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής της ΕΥΔΑΠ.

Σημαντικά βήματα γίνονται και για τον βιολογικό των Ωρωποχωρίων. Στην προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου, θα ληφθεί  απόφαση για την εκδίκαση των ενστάσεων της μελέτης. Το τελικό βήμα για την οριοθέτηση  του βιολογικού πραγματοποιήθηκε, ανοίγοντας τον δρόμο για την εξεύρεση χρηματοδότησης των   μελετών, και την έναρξη των διαδικασιών κατασκευής του.

Έτσι με ουσιαστικά βήματα η Δημοτική Αρχή προχωράει τις διαδικασίες για οριστικές λύσεις στο ζήτημα κατασκευής  των βιολογικών καθαρισμών, σχεδόν σε όλες τις Δημοτικές  Ενότητες του Δήμου Ωρωπού.

Οι παλινωδίες του παρελθόντος, και η αναλγησία που διέκρινε τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές, έχουν  οριστικά τελειώσει. Ο Δήμος Ωρωπού είναι από τις ελάχιστες περιοχές στην Αττική που δεν έχει βιολογικούς καθαρισμούς.

Η πολιτική βούληση που έλλειπε από τις διοικήσεις του παρελθόντος, στοίχησαν ουσιαστικά στην ποιότητα της καθημερινής μας ζωής και στην ανάπτυξη του τόπου μας.

Οι αρχικές μας προτεραιότητες, φαίνεται σιγά-σιγά να υλοποιούνται, χάρις στην μεθοδική δουλειά των υπηρεσιών του Δήμου  και τις στοχευμένες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και του Δήμαρχου κ. Θωμά Ρούσση..

Το όραμα μας για έναν σύγχρονο Δήμο, υποστηρικτικό και συμπαραστάτη στην καθημερινότητα των δημοτών του, δίχως να  στερεί τα αυτονόητα στους πολίτες, θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα.

Από το γραφείο Τύπου

του Δήμου Ωρωπού