Δήμος Ωρωπού: Προϋποθέσεις για την υποψηφιότητα στο έπαθλο “ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ε Π Α Θ Λ Ο Ν   “Β Η Σ Σ Α Ρ Ι Ω Ν”

 

Η καθιερωμένη με συμβολαιογραφική πράξη 3-μελής Επιτροπή που αποτελείται από :

-τον εκάστοτε Δήμαρχο Ωρωπού

-την Ηγουμένη της Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου και

-τον Αθλοθέτη του εν λόγω Επάθλου Δρα πολιτικό Μηχανικό Δημήτριο

Κων. Κούσιο

Ανακοινώνει και εφέτος την απονομή του εν λόγω Επάθλου “ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ” -που θα συνοδεύεται και από μία δώρο-επιταγή χιλίων (1.000) ευρώ -για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019- στον/ην φοιτητή/τρια που θα συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό μορίων εισαγωγής σε οποιαδήποτε Ανώτατη Σχολή της Ελληνικής Επικράτειας.

Απαραίτητες προϋποθέσεις του/ης υποψηφίου/ας είναι :

  1. ο ένας από τους γονείς του/ης να είναι εγγεραμμένος στα μητρώα του Δήμου Ωρωπού
  2. να μην είναι κάτοχος άλλης υποτροφίας και
  3. να υποβάλει σχετική αίτηση συμμετοχής, με όλα τ’ ανωτέρω στοιχεία, στον Δήμο Ωρωπού, το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 01 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14.00 μ.

Μετά το σχετικό πρακτικό της ως άνω Επιτροπής, η απονομή του εν λόγω Επάθλου θα λάβει χώρα στο κτίριο του Δήμου Ωρωπού, την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12.00μ.

Οι αιτήσεις μπορούν ν’ αποστέλλονται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

oropos.dimos@gmail.com

info@oropos.gov.gr

(με αναζήτηση αριθμ.πρωτ.)

ή/και στο Δήμο Ωρωπού,

Λεωφόρος Χαλκουτσίου 50, Τ.Κ. 19.015, Ωρωπός/Αττικής,

Γραφείο Δημάρχου (με την ένδειξη: για το Έπαθλο ¨ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ¨).

 

Στοιχεία Αθλοθέτη για τον Δήμο Ωρωπού :

Δημήτριος Κων. Κούσιος

Fax/τηλ : 210-800.11.75 η/και 6970 277.677

E-mail : dec@otenet.gr

 

Από το Γραφείο Δημάρχου

του Δήμου Ωρωπού