Δήμος Ωρωπού: “Φιλία σε κάθε ηλικία” για τη στήριξη των ηλικιωμένων από την Κ.Ε.Δ.Ω.

Μια νέα συνεργασία ξεκινά η Κ.Ε.Δ.Ω. (Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ωρωπού)  με το Ινστιτούτο Prolepsis με στόχο την καταπολέμηση της μοναξιάς που βιώνουν τα άτομα Τρίτης Ηλικίας.

Η συνεργασία αναπτύσσεται μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος για την αντιμετώπιση της κοινωνικής απομόνωσης και της μοναξιάς των ηλικιωμένων. που υλοποιεί το Ινστιτούτο Prolepsis με την υποστήριξη του «ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος», υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Στόχος του προγράμματος Φιλία σε κάθε Ηλικία είναι η καταπολέμηση της μοναξιάς μέσω της δημιουργίας δεσμών φιλίας, διασυνδέοντας εθελοντές με άτομα άνω των 65 ετών που βιώνουν μοναξιά ή και κοινωνική απομόνωση. Οι εθελοντές, λόγω της πανδημίας, παρέχουν υποστήριξη στους ηλικιωμένους μέσα από τακτική τηλεφωνική επικοινωνία.

Όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε αυτό το πρόγραμμα ως εθελοντής ή ωφελούμενος και εάν γνωρίζετε  άτομα της Τρίτης Ηλικίας που το χρειάζονται, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ωρωπού στο τηλέφωνο 2295032190 ή με το Ινστιτούτο Prolepsis στο τηλέφωνο 2106255700 ή να στείλετε email στο info@filiasekatheilikia.gr.