Δήμος Ωρωπού: Χορήγηση Μαθητικής Κάρτας για τη χρήση των ΚΤΕΛ Αττικής

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΑ ΚΤΕΛ ΑΤΤΙΚΉΣ

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε τους μαθητές όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Ωρωπού, πως κατόπιν της σύμβασης που υπέγραψε ο Δήμος μας με τα ΚΤΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 254/2016, η οποία υπογράφτηκε την 16η Ιανουαρίου 2017 με τα ΚΤΕΛ Νομού Ανατολικής Αττικής, υπάρχει δυνατότητα για την μαθητική κοινότητα να μετακινείται σε όλο το εύρος του νομού, και εκτός σχολικού ωραρίου, με μειωμένο αντίτιμο κατά 50%.

Έτσι δίνεται λύση στις ανάγκες της μαθητικής κοινότητας, καλύπτοντας τις αυξημένες μετακινήσεις τους προς τα φροντιστήρια, αθλητικές δραστηριότητες και κάθε άλλου είδους ενασχολήσεως τους, εκτός των σχολικών απαιτήσεων.

Οι μαθητικές κάρτες βρίσκονται ήδη στις σχολικές μονάδες, και θα χορηγηθούν από τους Διευθυντές και καθηγητές των σχολείων.

Οι μαθητές που επιθυμούν να πάρουν εκπτωτική κάρτα για τη μεταφορά τους με τα ΚΤΕΛ Αττικής, θα χρειαστεί να προσκομίσουν μία βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, η οποία θα σφραγιστεί και θα υπογραφεί από τη Διεύθυνση του σχολείου, βεβαιώνοντας στο κάτω μέρος της σελίδας ότι ο συγκεκριμένος μαθητής φοιτά σε συγκεκριμένη τάξη του σχολείου σας. Επίσης θα χρειαστεί μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας, η οποία θα επικολληθεί πάνω στην κάρτα.

Ο μαθητής, προσκομίζοντας αυτή την κάρτα στον οδηγό του ΚΤΕΛ, αυτομάτως έχει και την προβλεπόμενη έκπτωση. Η μεταφορά των μαθητών όλων των σχολικών μονάδων, από τον τόπο διαμονής τους ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσής τους, στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα, αλλά και σε όλο το δίκτυο του νομού, θα πραγματοποιείται χωρίς χιλιομετρικούς περιορισμούς.
Από το Γραφείο Τύπου
του Δήμου Ωρωπού